Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 268 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 268 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Thủy Sơn Kiển

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Khuyển phệ, kê minh thôi,

Hành nhân toại viễn phóng.

Vãn độ quan tân,

Tiền trình vô lượng.

DỊCH NGHĨA

Gà gáy canh tàn trời sắp sáng,

Thúc người quê khách hãy lên đường.

Cùng nhau kết đội vượt sơn ải,

Sự nghiệp tương lai ắt vững vàng.

LỜI BÀN

Quẻ này ngụ ý khuyên người nên đi gấp. Tổ Dịch giơ roi, Ban Siêu ném bút, Tử Tư vượt quan ải, Tôn Ý ruỗi trường phong, tất cả đều không thể mất thời cơ. Nhờ thế về sau họ đều được quý hiển, đắc ý một thời. Người xin được quẻ này phải thận trọng, chớ có dành phần bạo khí bỏ mất cái chí khí thanh vân của mình.

Quẻ mách bạn rằng: Vận trình của bạn sắp được hanh thông và hãy chuẩn bị những việc dự tính đi, như hai câu thơ trước đã nói: Քrời sắp sáng, người hãy lên đườngԠđấy.

Còn hai câu sau ý quẻ mách rằng muốn được công việc thành toại, hãy nên hợp sức với người mới thể công thành vẻ vang. Vậy người nên suy tính làm lấy thôi.

Thời vận sắp thông, đánh số tốt. Biểu tượng: Gà.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhân tại thiên nhai ngoại, cửu phạp tín ân lai, gia nhân tần vọng nhãn, thảo mộc xướng hùng hoài.

/ Người ở ngoài chân trời đã lâu không có tin tức về, cả nhà đừng để mắt ngóng trông, nhìn thấy cỏ cây tươi tốt mà nguôi lòng./

Quẻ 268, thuần âm. Ma trận vận động cùng lúc ba trục: 2-6-7, 2-8-5 và 6-8-1. Số 7, dương, phương chính tây, thời dậu, dương trong đêm. Số 1, dương, phương chính Bắc, thời Tí, dương cũng trong đêm. Trời chưa sáng chỉ có thể ngóng trông trời sáng. Tin chưa tới chỉ có thể ngóng đợi tin tới. Vấn đề ở chỗ, trời sẽ sáng và tin sẽ tới, vì ma trận đang vận động từ thời đêm ra thời ngày. Ma trận 268 là tam sinh Khôn/ Càn/ Cấn. Khi xuất hiện sinh 4, cửa Tốn là ma trận vận động toàn diện, cát lợi mọi mặt. Cần tu thân kiên nhẫn chờ đợi.

Quẻ 268, cát lợi phùng thời.

Lợi cầu tam tài. Lợi Nghiệp học, tấn học, thi cử. Lợi nhóm bạn mưu sự, hội sự. Lợi gia đạo, Hôn nhân Tử tức.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top