Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 267 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 267 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thủy Sơn Kiển

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Cô túc thị yêu tinh,

Viên hầu cặp thụ tinh.

Nhập sơn ngộ thử diệu,

Mê liễu tính hòa tâm.

DỊCH NGHĨA

Hồ ly là loại yêu tinh,

Còn đàn khỉ vượn cũng bình loại yêu.

Vào trong núi thấy lắm điều,

Sẽ làm mất trí tâm nhiều say mê.

LỜI BÀN

Quẻ này tượng: Lũ tiểu nhân gian hiểm quậy phá, lừa phỉnh đùa cợt ta, làm loạn tâm tính ta. Bởi thế khi giao du bạn bè không thể không cẩn thận, lập ý không thể không cương quyết, đoán việc không thể không sáng suốt quyết định, ý kiến không thể không khéo rõ ràng. Người xin trúng quẻ này tốt hơn nên ra đi là thượng sách.

Ԏhân vi tài tử, điểu vi thực vongԠnghĩa là người vì tiền mà chết, chim vì miếng ăn mà tán mạng, đó là quẻ muốn khuyên người phàm tính mưu việc gì hãy nên nghĩ điều lẽ phải, chớ đừng sanh tâm tà ma mà hỏng.

Mặt khác quẻ tả rằng cảnh tình cũng như thời vận hiện nay của bạn còn trong cảnh bế tắc, nên cẩn thận công ăn việc làm mới yên. Đề phòng tiểu nhân thọc gậy, chớ làm điều thất đức, mà cuộc đời thêm đắng cay, chờ đợi đánh số chưa hạp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa:Trích lậu thanh thôi, kê xương tán hành, nhân trục đội phóng, vãn độ quan tân, tiền trình vô lượng.

/ Tiếng đồng hồ thúc, tiếng gà gáy dục đi. Người đuổi, người theo, chiếu tối qua sông, bước đường mênh mông./

Quẻ 267, âm dương thuận lý hoàn hảo, âm cường, dương nhược. Ma trận 267 chính là trục 2-6-7, ma trận đứng tại trục này. Số 7, phương chính tây, phương vị canh/dậu/tân, thời dậu, chiều tối qua sông là vậy. Số 7 không có đường lên số 8 đành ngược về số 6. Người đuổi người theo là vậy. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 6 thuộc Quý nhân, số 7 thuộc Tử tức, ba sự này đứng trên một trục, không thể tiến thoái, nên 2-6-7 là Tiến Trình Vô Lượng (Bước đường mênh mông).

Quẻ 267, thời bĩ, chỉ lợi tu thân.

Đức quẻ: / Gà gáy dục, giọt đồng hồ cạn/ Kẻ đèo bòng, người vói gọi lưng/ Chiều hôm đò tách bến sông/ Bước đường trước mặt một vùng đêm sâu../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top