Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 266 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 266 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Sơn Kiển

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Nhật trung bất quyết,

Nhật đáo phượng minh.

Nhật trường hảo sự,

Lục nhĩ đồng thành.

Hàng ngày có thiếu chi chi,

DỊCH NGHĨA

Chờ khi trời mọc mới thì sáng minh.

Nhứt trường hảo sự ý tình,

Công thành danh toại thân hình ngàn nhiên.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ việc trước đã không thể dự đoán, khiến khi việc tới chân mới hay. Do đó, bao nhiêu việc tốt đẹp đều hỏng. Lấy tai để làm mắt, thử hỏi còn trông thấy gì nữa chứ? Câu thơ chót "Sáu tay làm một mắt" ngụ ý không chịu trông xa nhìn rộng, để dự tính mọi việc chỉ nghe nói vẩn vơ mà thôi. Người xin được quẻ này có cái tượng: ngồi ỳ để mất cơ hội (tọa thất cơ hội chi tượng).

Ý quẻ nói rằng: Đời người chẳng thiếu gì, nhưng muốn cho đầy đủ cần phải trải qua một thời gian chờ đợi, mà đến lúc đó công việc sẽ vui vẻ toại xứng ý tình. Vậy việc cầu xin của bạn, ngày toại nguyện chẳng còn mấy xa và ắt có hạnh phúc cuộc đời.

Chờ đợi một chút, sắp hanh thông đến nơi rồi, vinh hoa phú quý chẳng còn xa.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa:Hồ túc thị yêu tinh, viên hầu cập thụ tinh, nhập sơn ngộ thử giả, mê liều tính hòa tâm.

/ Con hồ ly đêm là yêu tinh, con khỉ và cây lâu đời cũng là yêu tinh, vào núi mà gặp những loài ấy, nó sẽ làm mê mẩn tính và tâm /

Quẻ 266, quẻ thuần âm. Ma trận 266 vận động trục 2-6-7 rồi đứng. Đứng ở vị trí số 6, cung Quý nhân, vô tích sự trong việc thúc đẩy ma trận vận động. Ma trận vòng vo, quanh đi quẩn lại một trục 2-6-7. Số 2 là Hôn Nhân, số 6 là Quý nhân và số 7 là Tử Tức. Mới bảo đời quanh quẩn chuyện hôn nhân/ con cái, ru rú xó nhà làm sao lập Sự nghiệp cho được. Chẳng những vậy, quẻ hai số 6 âm, âm khí nặng, dầy, số 6 thuộc Quý nhân, bảo là người ngoài mình, do quan hệ giao kết mà hầu hết đều là ma quỷ hung xấu (âm), luôn rủ quyến, dẫn lối đưa đường xô đầy mình tới mê lú, họa ách.

Quẻ 266: hung xấu cầu an.

Đức quẻ: / Dạ hồ đích thị yêu tinh/ Khỉ giá cội thụ cũng là yêu ma/ Lên non gặp chúng hoan ca/ Tính tâm mê loạn sa đà về đâu../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top