Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 265 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 265 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG TRUNG

Thủy Sơn Kiển

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Mão nhật nhi xuất lâm,

Ngọ thời chính phúc lâm.

Mão sinh u dần,

Phương kiến thiên tâm.

DỊCH NGHĨA

Con kia ngày Mão ra rừng,

Đón chờ giờ Ngọ vui mừng phước lâm.

Nếu là mạng Mão sanh Dần,

Mặt trời sáng sủa, minh tâm rạng đời.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết: Phải gặp năm Mão (ngày Mão) mới có thể xuất đầu lộ diện được, vả lại cũng phải đợi tới năm Ngọ (giờ Ngọ) mới thấy có phúc tinh tới nhà. Câu Mão sinh từ Dần có ý nói trước Dần sau mới đến Mão. Lòng trời đã định trước như thế khỏi cần phải cưỡng cầu. Người xin được quẻ này hà tất phải mưu tính chi cho mệt.

Quẻ thơ nói rằng: Con kia ra rừng giờ Mão và đón luôn may phước trong giờ Ngọ. Nhưng Mão phải sanh giờ Dần thì mới gặp may phước đó. Giờ Mão là khoảng 5 đến 7 giờsáng, giờ Ngọ khoảng 11 đến 1 giờ trưa, còn giờ Dần là khoảng 3 đến 5 giờ sáng. Vậy sanh phải giờ Dần ra đi trong giờ Mão, lướt trong giờ Ngọ là có một thứ tự hẳn hoi.

Quẻ này đáp rằng tất cả cầu xin phải có một kế hoạch châu toàn và cách tiến hành, bằng ngược lại thì hỏng việc. Phải có kế hoạch làm việc mới thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhật xuất bất quyết, nhật đáo phương minh, nhất trường hảo sự, lục giáp đồng thành.

/ Trong ngày không quyết được, ngày tới sẽ rõ một loạt việc tốt, đến sáu ngày giáp sẽ thành tựu/

Quẻ 265, âm dương thuận lý hoàn hảo, âm cường, dương nhược.Ma trận 265 tự thân vận động cùng lúc ba trục 2-6-7, 2-5-8 và 6-5-4. Sức vận động mạnh mẽ vô cùng và hung/cát tụ họp, phát tác với một năng lượng đáng kể. Đây là thế vận động tức thời, ý nghĩa tốc hỷ, nên bảo: Nhật trung bất quyết, Nhật đáo phương minh (trong ngày không quyết được, ngày tới sẽ rõ một loạt việc tốt). Một loạt việc tốt vì ba trục vận động cùng lúc. Lục Giáp Đồng Thành: / 6 giáp đồng thành/: Ngày Giáp gần nhất với ngày xem quẻ, dù Giáp Tí, Giáp Dần, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Giáp Thân hay Giáp Tuất việc cầu muốn đều thành tựu.

Quẻ 265, Đại cát phục, biến.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top