Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 264 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 264 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Trạch Tiết

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Số vỹ kim ngưu thôn nhĩ,

Thủ cam điếu bãi hồi đầu.

Gia thực phiên hiềm thái phí,

Ngũ hổ tứ hải ngao du.

DỊCH NGHĨA

Cá vàng đã cắn mồi,

Cất câu thôi quay về.

Áo cơm nhà quá tốn,

Ngao du sông bể hơn.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ nhà nghèo, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Nếu ra ngoài kiếm ăn, lang thang khắp bốn bể năm hồ, không cần đóng đô tại chỗ nào, như thế lại còn hơn.

Người xin được quẻ này, ở nhà, ở quê hương không lợi bằng ra đi. Càng ra đi cơm áo càng bảo đảm, càng khá giả hơn.

Muốn thành công phải có kế hoạch. Có thể gặpmay trong các tháng 1, 2, 5. Biểu tượng: Cọp, Thỏ, Ngựa, Mèo.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mão nhật thỏ xuất lâm, ngọ thời chính phúc lâm, mão sinh ư dần, phương kiến thiên tâm. / Ngày mão thỏ ra khỏi rừng, giờ ngọ sao phúc lâm chiếu, mão sinh sau dần mới thấy lòng trời đã định/

Quẻ 264, thuần âm. Ma trận 264 tự thân vận động cùng lúc ba trục 2-6-7, 2-4-9 và 5-4-6, rồi vận động toàn diện ma trận. Theo bát quái 24 phương vị, Giáp/Mão/Ất thuộc mộc, phương chính đông, số 3, cung Gia đình là nơi Nhật Xuất Phù Tang (Mặt trời lên trên nương dâu), rồi mặt trời lên đến Ngọ là số 9, là phương vị Bính/Ngọ/Đinh, là cung Danh Vọng, vị trí đẹp thượng cách của Mặt trời. Lẽ tuần hoàn thuận lý của tự nhiên ấy, ai cũng biết. Nhưng cần biết lẽ cao hơn, từ đâu, mặt trời lên được nơi danh vọng ấy. Từ phương vị Sửu/Cấn/Dần, mặt trời mọc thức bình minh. Cái lẽ từ Dần sinh Mão là vậy. Quẻ 264 quá đẹp, nhưng chớ quên lẽ đẹp khởi từ đâu. Lợi tìm cội nguồn, lợi việc phong thủy, thọ yểu.

Quẻ 264, đại cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top