Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 263 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 263 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Thủy Trạch Tiết

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Trung hữu huyền cơ phú,

Kệ minh phương hiển lộ.

Mãnh nhiên ngộ thiền quang,

Đả phá quân môn lộ.

DỊCH NGHĨA

Huyền cơ trong đó có ngâm ca,

Gà gáy rồi đây trời sáng hòa.

Tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy,

Vận trình vượt bước dặm ngàn xa.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ rõ: Lúc đầu tuy chấp mê, nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Bỏ dao rựa, quỳ xuống đất, quy y liền thành Phật đổi hẳn bộ mặt, y như là hai người khác nhau vậy. Người xin được quẻ này rất nên nhắc lại lời này nhiều lần, chớ có thấy cơ hội tới mà không làm.

Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho biết diều cần nhứt là phải hiểu là công gì, thì làm mới thành công như quẻ thơ câu thứ ba nói tỉnh ngộ thiềm quan người sẽ thấy vậy.

Còn trong việc cầu xin của người nếu thấu hiểu và nắm vững được sự việc mà làm thì ắt gặp được nhiều may mắn và nhiều hứa hẹn trong tương lai đó.

Phải nghiên cứu kỹ công việc trước khi thực hành thì sự việc thành đạt chắc chắn. Thời vận tốt đến rồi, lo gì.

Biểu tượng: Gà.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa:Sổ vĩ kim ngư, thôn nhị ty can, điếu liễu hối đầu gia thực, phiên hiềm thái phí, ngũ hổ tứ hải ngao du.

/ Vài con cá vàng nuốt mồi câu, câu xong mang về nhà, định thịt ăn, nghĩ đi nghĩ lại: phí quá! thà đem thả chúng xuống ngũ hồ tứ hải cho chúng ngao du./

Số 2, số 6, thuộc âm, số 3 thuộc dương. Quẻ 263 âm dương thuận lý, hoàn hảo. Ma trận 263 tự thân vận động trục 2-6-7 tiếp sau, vận động 7-5-3 rồi vận động toàn diện ma trận.

Số 2 thuộc Hôn nhân, số 6 thuộc Quý nhân và số 3 thuộc Gia đình, ba sự này đều thành tựu, là cảnh: Nghĩ đi nghĩ lại, thả cá về ngũ hồ, tứ hải cho cá ngao du..Trên thiên bàn ma trận, quẻ 263 chẳng những vận động trục đẹp đẽ mà còn tạo thành một tam hợp thủy-thổ-mộc vận động sinh khắc trong thế bình hòa cát vượng.

Quẻ 263: Lợi cầu danh, cầu quan, cầu tài. Đặc biệt lợi cầu phúc trinh bền. Lợi nghiệp học, tấn học. Lợi kiến quí, nhóm bạn mưu sự hội sự. Lợi vi tha bất lợi vị kỷ.

Quẻ tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top