Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 262 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 262 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Thủy Trạch Tiết

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Lưỡng ca tử nữ,

Đồng đáo tề hành.

Ấm dương hòa hợp,

Mưu tác hoan hân.

DỊCH NGHĨA

Hai đứa trai gái của ai,

Đến cùng một lượt chung vai đồng hành.

Ấm dương hòa phước may lành,

Mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan.

LỜI BÀN

Quẻ này có tượng: Chồng hiền vợ tốt, cầm sắc hết sức hào hòa. Vợ chồng lúc nào cũng phu xướng phụ tòng, hợp tác chặt chẽ, cổ vũ nhau. Vô cùng vui vẻ đầm ấm. Người xin được quẻ này chẳng có gì là đáng lo ngại băn khoăn.

Hai chữ trai gái của câu một dịch ra chữ Tàu hợp lại có nghĩa là Hảo tức là tốt, và câu ba, câu bốn cùng nói rõ là âm dương hòa phước may lành, mưu cầu sự nghiệp công thành hân hoan. Người xin được quẻ này là may mắn lắm.

Vậy việc cầu xin của bạn sợ gì gì mà không may không tốt cứ việc tiến hành theo ý đã định đi tốt lắm. Có âm dương hòa hợp là may mắn lắm rồi, có kẻ giúp công đắc lực lo gì chẳng thành. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Trung hữu huyền cơ phú, kê minh phương hiển lộ, mãnh nhiên ngộ thiền quan, đả phá quân môn lộ.

/ Trong có phú huyền cơ, gà gáy mới lộ sương mù, bỗng sực tỉnh tới cửa thiền, đập vỡ lối cửa nhà anh/

Quẻ 262 thuần âm. Ma trận 262 tự thân vận động trục 2-6-7, rồi đứng, cố công vận động thì vẫn chỉ trì trệ ở vị trí số 2 (Hôn nhân), sự lập lại này, gợi ý, khởi lại ma trận từ đầu, với trục 2-6-7. Dẫu vậy, ma trận vẫn đứng ở vị trí số 2. Vấn đề của đương số tại đó chăng? Vợ (chồng) là một nửa đời mình, con cái là máu thịt đời mình, vì vậy thuận lý, an lành cho Hôn nhân, Tử tức là điều vô cùng quan thiết, phải tu thân xem xét.

Quẻ 262, tu thân.

Bất lợi việc mong cầu tam tài. Chỉ nên cầu tránh hung họa.

Đức quẻ: / Tâm thức có phú huyền cơ/ Tiếng gà thức sáng sương mờ hiện ra/ Giật mình chợt thỉnh giấc hoa/ Cửa thiền phá giấc tà ma của người./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top