Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 260 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 260 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thủy Trạch Tiết

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Bát môn phân bát vị,

Cửu tinh bố cửu phương.

Thanh xích hoàng bạch hắc,

Ngũ sắc quyển cầm trang,

Giao phong đối lũy,

Lưỡng lưỡng tương đương.

DỊCH NGHĨA

Bốn góc bốn phương chia tám môn,

Chín sao bố trí chín nơi dòm.

Xanh vàng đỏ trắng đen năm sắc,

Cuốn gói hành trang vượt núi non.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ lòng lo đối phó phí mất bao tâm cơ. Lỡmà lầm chỉ một ly, ắt sai đi một dặm. Nếu muốn cầu chiến thắng không có thế tương đương ắt không thể lực địch. Người xin được quẻ này thiết tưởng cần phải suy nghĩ cẩn thận, chớ có coi thường.

Người cầu được quẻ này, đối với sự việc cầu mưu hãy nên cân phân cho kỹ, đắn đo thực sâu thì công việc mới có thành tựu như ý, vì quẻ này hai câu đầu ý vẻ toàn thuộc những lời mưu kế bố trận, và hai câu sau ẩn ý mách bạn phải hiểu biến hóa như sắc màu thì mới vượt khỏi khó khăn và thành công, vậy bạn hãy tự đo lường và suy kỹ càng.

Phải mưu mô, tính toán kỹ càng và phải biết quyền biến, thì việc mới thành tựu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Chung thân bất tập, thượng tại thế khước, uổng nhiên luân hồi, bất năng vĩnh lạc, thâm khinh tạc.

/ Suốt đời không rèn luyện tu thân, ở trên đời đã bị đời coi thường, uổng thay cũng kiếp luân hồi, chẳng thể thoát khỏi rơi xuống hang sâu, vực thẳm./

Quẻ 260 âm dương thuận lý bất thành. Ma trận 260 tự thân vận động trục 2-6-7 rồi đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 265. Dịch biến quẻ 260 thành quẻ 265 tất được hưởng lợi lạc tam tài.

Quẻ 260 Tu thân mà cát vượng.

Lợi cầu gia trạch khang an, hôn nhân tử tức, nghiệp học, tấn học, thi cử. Bất lợi cầu công danh, tài lộc. Bất lợi tranh cãi, kiện tụng.

Đức quẻ:/ Suốt đời chẳng chịu tu thân/ Thuyền sinh chưa được một lần sông trôi/ Uổng thay một kiếp luân hồi/ Thân sau chuốc họa chôn vùi vực sâu../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top