Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 259 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 259 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Trạch Tiết

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Vãng lai hành tịch xứ,

Thốt nhiên trước nhất kinh.

Sài lang nhược dương đạo,

Trảm diệt phương xứng tâm.

DỊCH NGHĨA

Vắng tanh đi lại làm chi,

Hết hồn hú vía tại vì làm gian.

Sài lang nếu cản nữa đường,

Ra tay chém, việc mới thường yên tâm.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ việc tìm liễu hỏi hoa, ép mình là điều phi nghĩa. Cho nên kinh sợ, bỗng vụt tới với mình. Tuy ắt là phải trừ diệt cho bằng hết, như thế lại càng tỏ ra mình là một tay hào hiệp. Như thế thì khi có phải kinh sợ chăng nữa cũng chẳng hề gì.

Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm.

Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. Có kẻ phá hoại, cần phải thanh toán, xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Đề phòng tiểu nhân. Cầu mọi sự chưa thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bát môn phân bát vị, cửu tinh bố cửu phương, thanh xích hoàng bạch hắc, ngũ sắc quyển cẩm trang, giao phong đối lũy, lưỡng lưỡng tương đường.

/ Tám cửa chia ra tám vị, chín sao bố chín phương, xanh đỏ vàng trắng đen, năm sắc trang sức cuốn bằng gấm vóc, hai mũi nhọn giao nhau, cả hai đều tương đương/

Quẻ 259, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 259 vận động cùng lúc ba trục: 2-5-8, 2-9-4 và 5-9-1. Cường thịnh toàn ma trận. Khi Ma trận vận động hai trục 2-9-4 và 9-5-1, tượng hình chữ T, chiếu ngược lại 1-6-8 và 1-5-9 cũng hình chữ T, nên quẻ bảo là Lưỡng Lưỡng Tương Đương. Bốn chữ Lưỡng Lưỡng Tương Đương chính là đức của quẻ, phải biết chọn lựa giải pháp cân bằng giữa lý và tình, giữa cường và nhược, giữa hung và cát, giữa thắng và bại..trong việc tu thân cầu nguyện tam tài.

Quẻ thượng cách tu thân.

Đức quẻ:/ Bát môn định tám cửa/ Cửu tinh sáng chín phương/ Năm hành tung mầu sắc/ Bức cẩm trang năm mầu/

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top