Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 258 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 258 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thủy Thiên Nhu

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Húc nhật chính đương không,

Quang huy vũ trụ trung.

Hán gia hỏa thịnh đức,

Tiến thoái tự thung dung.

DỊCH NGHĨA

Vắng tanh đi lại làm chi,

Hết hồn hú vía tại vì làm gian.

Sài lang nếu cản nữa đường,

Ra tay chém, việc mới thường yên tâm.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ sự thịnh vượng về phúc đức của cha ông tổ tiên cho nên nhờ đó mà được thịnh vượng. Từng ngày trông khác gì lửa bốc cháy ngùn ngụt càng ngày càng cao lớn, và không còn có cái lý củ lỗ ăn xuôi nữa.

Câu thơ chót có ý nói không có gì bất hòa hoặc kình địch với ai. Đây là một quẻ chỉ rõ ở đời không có chuyện gì đáng sợ hãi cho mình cả, khiến khi bói được nhất định sẽ thấy mọi việc thuận lợi và thích đáng.

Việc cầu xin của bạn trong thời gian này chưa thể nào thành đạt và cần phải vượt qua nhiều trở ngại nữa mới được. Vì lời quẻ dạy rằng sài lang cản đường cần diệt trừ mới vững tâm.

Đang gặp nhiều cản trở hiểm nguy. Có kẻ phá hoại, cần phải thanh toán, xong mới yên tâm toan tính và việc may ra mới tiến hành tốt đẹp. Đề phòng tiểu nhân. Cầu mọi sự chưa thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vãng lai hành tích xứ, thốt nhiên chước nhất kinh, Sài lang nhược dương đạo, trảm diệt vạn xứng tâm / Đi qua lại nơi chật hẹp, bỗng một trận kinh sợ, sài lang đầy đường, phải chém cho hết mới hả lòng/

Quẻ 258, chính là trục 2-5-8, trục thổ, cát lợi vững vàng việc sinh tồn sinh lý. Bát quái ma trận, tám cửa, vậy mà duy nhất một trục thổ đi xuyên tâm, từ cửa Sinh/ khôn số 2 sang cửa Tử/sơn số 8 và ngược lại. Chính vì chỉ có một cửa trục xuyên tâm nên quẻ mới nói: Đi qua lại nơi chật hẹp. Và cũng vì ma trận chỉ vận động một trục rồi đứng, nên quẻ mới dự phóng: Bao nhiêu hung họa/ thù oán/ sai lang..trực chờ xung quanh, buộc phải chống trọi, phải chiến đấu mà chiến thắng.

Quẻ 258, cát lợi.

Lợi Nghiệp học, tấn học, thi cử. Lợi nhóm bạn mưu sự, hội sự. Lợi gia đạo, Hôn nhân Tử tức.

Đức quẻ:/ Nơi chật hẹp một mình thả bước/ Bỗng giật mình gươm giáo tuốt ra/ Sài lang dám đón đường ta/ Kiếm này chém hết cười ha hả lòng../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top