Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 257 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 257 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Thủy Thiên Nhu

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Hà dự mạn trù trừ,

Tử hữu nhật, sinh hữu thời.

Phiêu phiên nhất vãng,

Tâm thượng vô nghi.

DỊCH NGHĨA

Sống chết ngày giờ định sẵn rồi,

Làm chi tính toán lắm lôi thôi.

Cứ cho công việc tự nhiên đến,

Lòng dạ yên vui yên chỗ ngồi.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ sống chết có mạng, giàu sanh tự trời. Việc tới trước mắt mà cứ gãi đầu gãi tai, ra rồi lại vào, băn khoăn do dự, nghi ngại, lo âu thì còn làm được gì nữa. Quẻ này chính ra là một cái phép tử lý cầu sinh (trong cái chết tìm cái sống) đó. Người xin trúng quẻ này cần phải nuôi cái khí "Hạo nhiên" để tỏ chí cương cường khiến người ngoài kính phục.

Quẻ nói rằng sanh có giờ, và chết có ngày, nghĩa là cuộc đời của bạn sống trên trần gian sự vui khổ, giàu nghèo, đã định sẵn rồi, dầu bạn có cưỡng cũng chẳng được, là trời định vậy.

Vậy việc cầu xin của bạn hãy để cho nó tự nhiên, như xưa có câu: Սệnh trung hữu thời chung tu hữu, mệnh trung vô thời mạc cưỡng cầnԬ bạn nên lấy câu đó tự suy nghĩa ắt bớt được khổ não trong hoàn cảnh thiếu nầy.

Hãy ẩn nhẫn chờ thời. Khi thời đến, như cánh chim tung trời. Lo gì, chí nguyện chẳng toại.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tử hữu nhật, sinh hữu thời, hà sự trù trừ, phiêu nhiên nhất vãng, tâm thượng vô nghi.

/ Chết có ngày, sinh có giờ, việc gì còn trù trừ do dự. Thản nhiên mà tiến đi, lòng không nên nghi ngờ./

Quẻ 257, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 257 tự thân vận động cùng lúc ba trục 2-5-8, 5-7-3 và 2-7-6, rồi vận động toàn diện. Số 2 thuộc Hôn Nhân, ngụ ý hiện tại, số 5 là Đức Tin, số 7 là Tử tức, Tương lai. Càn khôn đã định cả rồi, bản thân mình Đức tin cũng đã nhận biết ngọn ngành, vì vậy chỉ nên vui sống, việc gì đến sẽ đến, vui vẻ đón chào, không chút hoang mang, lo sợ, không than trách, bi quan. Thuận lý mà sống, vị tha mà sống, hồn nhiên vô tư mà sống, tin ở cuộc đời tươi đẹp mà sống, đó chính là đạo lý, là đức tin của quẻ, cũng chính là đạo lý đức tin.

Quẻ 257, tiểu cát, lợi cầu tam tài.

Đức quẻ: / Giờ sinh mẹ nở con ra/ Giờ tử con xuống ở ga nhà trời/ Cớ chi còn hỏi đầy vơi/ Mau chân bước xuống thuyền đời hát trôi../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top