Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 255 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 255 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Thủy Thiên Nhu

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Phúc tinh chiếu ánh,

Quế tử hương văn.

Mãn thiên tinh đẩu,

Quang diệu bức nhân.

DỊCH NGHĨA

Sau trời sáng chiếu đời ta,

Mùi thơm cây quế tràn hòa khắp nơi.

Không trung sao sáng đầy trời,

Quả là sáng sủa chói ngời hoàng huy.

LỜI BÀN

Quẻ này tượng đủ: Phúc thọ phú quý, nhất tề đều tới. Mọi người đều ca tụng, mọi nhà đều tính phục. Đây chính là hội tam đường khai thái (xuân về tốt đẹp đó). Người xin được quẻ này coi như quẻ thượng cát.

Phước tinh cao chiếu, quế thơm tràn khắp, đó là cảnh vinh hoa phú quí vậy. Nghĩa là người cầu được quẻ này, tức là thời vận đã đến hanh thông, những việc cầu mưu ắt kết quả mỹ mãn. Chẳng còn gì trở ngại nữa.

Vậy bạn hãy mau tiến hành những như đã định, để nắm lấy may mắn mà số phần đã dành sẵn. Tốt đẹp. Giàu sang vinh hiển đến kỳ cầu danh, cầu lợi đắc quả.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Phúc tinh chiếu ánh, quế tử hương văn, mãn thiên tinh đẩu, quang diệu thế nhân.

/ Phúc tinh chiếu sáng, chồi quý tỏa hương, đầy trời sao sáng, chiếu rọi thế nhân/

Quẻ 255, âm dương thuận lý hoàn hảo, dương cường, âm nhược.Ma trận 255 tự thân vận động trục 2-5-8, đây là trục thổ, lo việc sinh tồn/sinh lý, nên mưu cầu cuộc sống thường nhân thì thật tốt đẹp. Số 5 còn lại, là Thổ trung tâm, tên là Đức tin, sức mạnh khôn lường, có ba đường kết trục ma trận, đường 1, theo bước ma trận sau số 5 là 6, kết được trục 5-6-4, đường 2, ra được số 2, nếu là nam giới và đường 3, ra số 8, nếu là nữ giới. Riêng với quẻ 255, thì xu hướng chọn lựa nên là số 5 lên số 6.

Quẻ 255, tiểu cát.

Lợi cầu gì được nấy. Lợi việc tích đức, cầu an, lợi quý nhân phù trợ. Đặc biệt lợi việc tấn học, nghiệp học, thi cử.

Đức quẻ: / Kia phúc tinh muôn phần rực rỡ/ Chồi quế non hương tỏa ngạt ngào/ Cao xanh rực rỡ trăng sao/ Sông trần gian sáng biết bao nhiêu thuyền../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top