Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 251 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 251 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Thủy Phong Tỉnh

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Mộc sinh hỏa,

Khẩu bất tâm.

Phùng điên tác chứng,

Hàn nhiệt tương xâm.

DỊCH NGHĨA

Cây sanh lửa, việc đã thành,

Sao làm miệng lưỡi cứng câm tiếng truyền.

Càng thêm bệnh tật khùng điên,

Nhiệt hàn xâm thể, triền miên hại mình.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ trong lo ngoài sợ, đồng thời kéo thới ví như: khi ốm can mộc (can thuộc gỗ) đã vương thì điên khùng ắt gây nên tâm hỏa lại bốc cháy, thì nóng lạnh tất sinh ra. Lúc đó thì dù có hàng trăm hàng ngàn lương y thì cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn mà thôi. Đâu là một quẻ hung (độc dữ) rất đáng lo ngại.

Theo ý quẻ cho biết, vận trình của bạn rất xấu, khó mà làm nên việc gì trong thời gian này. Cũng như cầu xin một việc gì khác. Cũng khó được như ý, vậy cần phải ngừng công việc tính toán lại và phải đề phòng những đều không may đưa đến, bởi quẻ đã mách rõ ở hai câu thơ trước, một cách bất minh rồi.

Bế tắc chẳng làm gì được. Thận trọng và ngừng ngay việc đang tính toán.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mộc sinh hỏa, khẩu bất câm, phong điên tác chứng, hàn nhiệt tương xâm.

/ Mộc sinh hỏa, miệng không cấm khẩu thì đâu phải chứng kinh phong, chỉ là hàn nhiệt tương xâm thân mệnh./

Quẻ 251, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 251 tự thân vận động cùng lúc hai trục 2-5-8 và 5-1-9, sau đó vận động toàn diện. Số 2 thuộc Hôn Nhân, số 5 thuộc Đức tin và số 1 thuộc Sự nghiệp, Cả ba đều thành tựu nếu vận động thuận lý. Nói vậy, có nghĩa là quẻ 251 có nguy cơ lạc bước ma trận. Phải biết biến dịch đễ khởi động trục 5-1-9 hoặc 1-5-9, là bởi số 1 thuộc thủy, số 9 thuộc hỏa, sẽ xẩy ra thế thủy hỏa giao tranh như quẻ dạy: Hàn (thủy), nhiệt (hỏa) tương xâm thân mệnh. Bởi họa hại, một khi đến, thì sức khỏe tuổi trời gặp sự khó. Sức khỏe tuổi trời gặp hung nạn thì Hôn Nhân/Sự nghiệp làm sao vững bền?

Quẻ 251, tiểu cát.

Lợi tu thân đức tin, nhận biết phải trái, thiện ác. Lợi gia đạo an khang, bất lợi bệnh chứng, phụ bệnh, con cháu đau ốm. Nhưng bệnh tật nạn ách nhẹ, qua khỏi. Bất lợi tranh tụng, kiện cáo.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top