Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 249 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 249 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ>

Thủy Phong Tỉnh

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Vinh khô tràng định mạc ta thương,

Tân khổ tha bàng,

An hưởng gia thương.

Vị tha nhân tác giá y thường,

Kim nhật quân thường,

DỊCH NGHĨA

Tha nhân cải hoán biệt nhân thường.

Vinh nhục định rồi chớ hận than,

Quê người sao sánh kịp quê mình.

Làm may áo cưới người ta hưởng,

Sướng khổ luân hồi chi phải màng.

LỜI BÀN

Quẻ này có tượng: Làm người khách lạ chốn tha hương cuộc đời có vất vả gian nan mới có thể ngồi hưởng cảnh yên vui vườn nương. Người xin được quẻ này có thể tự tìm lấy chân lý cho mình mà ăn ở thì thế nào cũng vui sướng thịnh vượng.

Ý thơ cho biết tất cả sự vinh hoa nhục sướng khổ đều đã có số định sẳn chớ nên than thở làm chi, ở quê người sao bằng quê mình sung sướng. May áo cưới mà người hưởng, nhưng thiên lý luân hồi, có ngày người làm mình hưởng. Nghĩa là việc đời không nê cưỡng cầu hãy cho nó tự do phát triển, bởi việc đời như Phật gia nói sắc sắc không không vậy.

Thế thì việc cầu xin của bạn cần phải bền lòng và giữ tâm lương thiện, cố gắng ắt có ngày sẽ được toại nguyện. Than mà chi tất cả đều có số mệnh. Nên ở ăn hiền đức, thì có ngày trời cho của mà hưởng. Cầu danh, lợi vừa phải.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vinh khô tải định mạc, tân khổ tha bang, an hưởng gia hương, vị tha nhân tác giá y thương, tha nhân cải diệu biệt nhân thường.

/ Vinh rồi khổn đã sớm định, chớ kêu thương, hãy chịu khổ nơi xa, vì đã bị người khác làm áo cưới, cái ngày nay ta chịu sẽ là cái ngày mai người gánh./

Quẻ 249, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 249 chính là trục 2-4-9. Nghĩa của trục này: Hôn nhân, Phú quí, Danh vọng hưởng từ tấm bé, không phải của mình, không do mình tạo lập nên. Vì thế, biết giữ gìn thừa hưởng thì sướng, không biết giữ gìn, tàn phá thì khổ, thì hung xấu. Rộng ra nghĩa cộng đồng, môi trường, xã tắc cũng không ngoài luân lý nhân quả, gieo gặt. Phúc phận là thế, không bàn thêm. Nhấn mạnh: Ma trận kết một trục rồi đứng.

Quẻ 249, hung cát song hành.

Đức quẻ:/ Sướng rồi khổ càn khôn tiền định/ Chớ mượn lời số phận kêu than/ Một khi nước đã chẳng còn/ Thì nhà liệu có bả vàng thếp son ?/ Đau nay ta nuốt vào hồn/ Phiên mai người liệu dẻo mồm nuốt trôi../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top