Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 248 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 248 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Thủy Phong Tỉnh

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Hư nhật vương tướng,

Pháp yếu sưu tầm,

Tư vi truyền nhiễu,

Đối địch xung doanh.

DỊCH NGHĨA

Dầu là ngày xấu được lành,

Cũng nên tính toán giữ phần mới hay.

Bốn phương cần phải chuyển xoay,

Xung pha địch trận, sau này mới yên.

LỜI BÀN

Quẻ này tượng: Cái đạo sinh khắc. Mà Ấm Dương gia có thể lấy để suy cầu. Ví như dùng binh đi đánh trận nếu đánh tan được chỗ trung doanh vững chắc nhất thì vậy tự khắc giải. Người xin được quẻ này nên lấy trí xảo mà thủ thắng, chớ có nên khoanh tay ngồi nhìn để tự khốn.

Theo ý quẻ nói, phàm cầu mưu việc gì, chớ tưởng trước mắt tốt lành là hay, mà cần phải cố gắng và đề phòng giữ gìn nữa mới được. Vậy việc cầu xin của bạn hãy nên cẩn thận và tính toán cho kỹ mới tiến hành và khi tiến hành cũng phải theo dõi công việc từng bước. Sơ ý thì hỏng.

Thận trọng, đừng tưởng dễ, mà hóa chẳng nên công. Phải xông xông, Tây đột thì sự việc mới mong thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hư nhật vượng tướng, pháp yếu suy tầm, tử vi tuyền nhiễu, đối địch xung doanh.

/ Mặt trời hư yếu đấy nhưng vẫn là mặt trời (vượng, tướng), phép cần phải tìm tòi tứ phía vây quanh, đối lại vẫn xung hòa./

Quẻ 248, thuần âm. Mặt trăng phủ kín ba vùng Khôn (số 2), Tốn (số 4) và Cấn (số 8), để một cửa Càn cho Thái Dương, là cách âm dương phản bối. Tử vi tuyền nhiễu, tứ phía vây hãm Thái Dương. Tuy Thái Dương bị tứ phía vây hãm, nhưng thế vây hãm này được coi là Vượng,Tướng, vì phương vị Tuất/Càn/Hợi thuộc cửa Khai, mặt trời bắt đầu nhô lên mọc, âm dương tuy phản bối nhưng xung hòa. Ma trận vận động cùng lúc ba trục: 2-4-9, 2-8-5 và 4-8-3. Khi xuất hiện số 5, kết trục ngang 3-5-7 thì vững cát bền lâu.

Quẻ 248, cát lợi.

Lợi cầu tam tài. Lợi Nghiệp học, tấn học, thi cử. Lợi nhóm bạn mưu sự, hội sự. Lợi gia đạo, Hôn nhân Tử tức.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top