Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 246 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 246 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Bát Tuần Khảm

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Tâm mục hồ ly,

Mê hoặc thế nhân.

Thế nhân bất sát,

Diên cửu khuynh thân.

DỊCH NGHĨA

Chồn này cáo nọ xấu xa,

Rủ nhau mê hoặc nhiễm tà thế nhân.

Nếu ai say đắm mất thần,

Lâu ngày thất bại nguy thân thiệt mình.

LỜI BÀN

Quẻ này báo động: Có lũ gian tà mê hoặc. Có kẻ dùng lời ngon ý ngọt để dụ dỗ, sắc đẹp duyên tình để quyến rũ, nịnh hót để thủ lợi, khiến cho mình phải chịu nhiều điều tai hại thế mà vẫn không giác ngộ.

Người xin trúng quẻ này nên phải cẩn thận đề phòng trước. Chớ gần tiểu nhân chớ gần bọn yêu phụ, đuổi hết lũ gian tà, chớ nghe lời dèm pha nịnh hót. Có thế thì mới tránh được cái hại tán nhân bại sản.

Theo ý quẻ cho hay người cầu xin được quẻ này hiện vẫn chưa được hanh thông, còn trong cảnh đen tối, chớ nên tính toán việc gì trong lúc này. Nếu người cố mà cầu mưu thì chẳng thu lợi được kết quả nào, ngược lại còn có thể bị những điều không hay đưa đến.

Bởi theo ý quẻ đã dạy trên đây, bạn hãy ngừng lại, để chờ lúc vận thời hanh thông rồi sẽ tốt hơn. Dừng lại, chớ tính toán. Dở lắm, bị nhiều tiểu nhân đang múa mép, khua môi rù quyến. Nếu tiến hành ắt thất bại. Đánh số dở. Biểu tượng: Chồn, Cáo.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tâm nguyệt hồ ly mê cảm thế nhân, Thế nhân bất sát diên cửu khuynh thân.

/ Con hồ li ở trong cung trăng mê hoặc người đời. Người đời chẳng biết suy xét, lâu dài làm cho bản thân khuynh đảo./

Quẻ 246, thuần âm. Ma trận 246 vận động cùng lúc ba trục 2-4-9, 2-6-7 và 4-5-6, đẹp rực rỡ nửa ô ma trận, nhưng đẹp mà không khen, vì nửa ô ma trận trống với bao đố kỵ, ganh ghét đang lập mưu tính kế gieo rắc họa ách.

Quẻ 246 không cần bàn thêm việc cầu tam tài, vì mọi sự đều đã đắc thịnh. Chỉ nên cẩn trọng trước nguy nan mê muội, tham sân si, mà bệnh chứng, đoản tuổi trời, tai ương bất ngờ. Nhấn mạnh: Hung họa sầm sập tới.

Đức quẻ:/ Loài chồn cáo mượn mầu trăng sáng/ mê hoặc người nhung lụa tình si/ Người ơi sao chẳng xét suy/ Để thân nghiêng đổ ích gì nay mai./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top