Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 245 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 245 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Tuần Khảm

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Nam nhi nhược đắc phong hầu an,

Bất phụ nhân gian tấu nhất tao.

Công thành thân thoái,

Yên hà tiếu ngạo,

Thoát khước tử lai duy.

Phượng thị nam nhi đạo.

DỊCH NGHĨA

Nam nhi nếu được ngày ban phong,

Đã báo lòng thành với khổ công.

Hãy rút lui trở về quy ẩn,

Áo bào từ khước chí nam nhi.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ tiến trình xa rộng. Cần nên xuất tận khả để hành động. Nhưng sớm ra lại nên sớm về. Về để u du nơi lâm tuyên, hưởng hết cái phúc thanh nhàn của cõi nhân gian. Người xin được quẻ này có cái tượng: kẻ hiệu sinh đáng sợ (hậu sinh khả úy). Tuy nhiên, lúc đắc thời chớ cậy thông minh tài ba, mà không theo đúng phương châm tiến nhanh mà lui gấp.

Việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay sẽ được tốt lành chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng công việc êm thắm rồi bạn phải nên giữ gìn và chớ lo yêu cầu quá cao. Vì quẻ có nói rõ: nếu ngày được ban phong rồi, tức là đã được trả công rồi hãy rút lui và đừng ham mê tục lụy nữa, đó là khuyên người phàm mưu việc gì chỉ cần đến mưu vừa phải thôi vậy.

Công thành, thâm thối là hay. Chớ đam mê chuyện vàng son, hoa mộng, mà hóa dở. Công danh tài lợi có.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nam nhi nhược đắc phong hầu, bất phụ nhân gian tẩu nhất biên, công thành thân thoái, yên hà tiếu ngạo, thoát khước từ la bào, phương thị nam nhi đạo.

/ Làm trai nếu được phong hầu, ấn son chẳng chịu người ngoài lấy đi, mặt khác phải biết, công danh đã thành thân phải biết thoái lui, tìm nơi yên tĩnh mà ngao du ngâm vịnh, thoát hẳn bụi trần, cởi bỏ áo lụa bào tím mới là chí nam nhi./

Quẻ 245, âm dương thuận lý hoàn hảo, âm cường, dương nhược.Ma trận 245 tự thân vận động cùng lúc ba trục 2-4-9, 2-5-8 và 4-5-6, quá đẹp. E một chút, khi trục 1-5-9 xuất hiện, nên quẻ khuyên đừng quá đam mê sắc, lộc, tài danh, mà mắc họa nhân quả. Lý rằng: Hôn nhân số 2, số 4 Phú quý tạo tiền đề cho số 9, Danh vọng và số 6, Quy nhân cùng lúc xuất hiện, theo dịch học đó là thời của hào 5, hào vương, quá thịnh và theo nguyên tắc sau hào 5 là hào 6, hào 6 là hào Thái Thượng Hoàng, hào nhường ngôi, nhường uy quyền cho người dưới, vì vậy đức của quẻ là không nên tham lam cố giữ địa vị, nên nhường vai trò vương cho người khác, thì phúc phận mới được hưởng trọn.

Quẻ 245, đại cát phục quẻ.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top