Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 244 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 244 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Bát Tuần Khảm

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khảm

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Nguyệt luân đông thăng,

Thanh quang khả ấp.

Vạn lý vô vân,

Hải thiên nhất bích.

DỊCH NGHĨA

Trời trăng đã mọc hướng đông,

Sáng trời soi chiếu trên không vùng trời.

Muôn ngàn dặm, sáng cuộc đời,

Trời cao đất rộng vui tươi càng lành.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: Thanh vân đắc lộ, có nhiều kỳ ngộ, trăm việc đều như ý, không chuyện gì làm là không thành, không lợi. Trời giúp người lành, lẻ đương nhiên như thế. Đây là quẻ đại cát mà Người xin được thiết tưởng nên lấy đó làm mừng.

Theo quẻ thơ nói trên vận thời của bạn đã đến lúc phú khứ thái lai. Vậy mọi sự dự tính khuếch trương gì trước đây hãy nắm lấy cơ này mà làm đi, tất cả sẽ tốt đẹp đang chờ đó.

Vận thông, thời đến. Sự sự hanh thông, xuôi chèo mát mái, còn gì nữa mà lo. Cứ tiến hành. Cầu danh lợi 10 phần đắc quả.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nguyệt nhi thăng đông, thanh quang khả ấp, vạn lý vô vân, hải thiên nhất bích.

/ Mặt trăng mọc ở phương đông, trong sáng có thể thấu khắp, muôn dặm không mây, biển trời xanh ngắt./

Quẻ 244, thuần âm. Ma trận 244 tự thân vận động trục 2-4-9, số 4 còn lại (hai số âm 4 xô đẩy vận động) tự thân theo bước ma trận lên số 5, rồi vận động toàn diện.

Số hai Hôn nhân, số 4 Phú quý, chạy ra số 9, Danh vọng, thật mãn nguyện. Số 4 còn lại là Phú quí, nén Phú quí, Phú quí tư lường (suy nghĩ, xét đoán) Phú quí biết trọng nhân nghĩa rồi từ tốn lên số 5 ma trận vận động toàn diện. Số 4 phương Đông Nam, lợi ích cho người Giáp/Mão/Ất, Thìn/Tỵ, Bính Ngọ/Đinh và Nhâm/Tí/Quí. Người buôn bán ở phương Đông Nam được quẻ này thượng cách cát vượng.

Quẻ 244, đại cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top