Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 239 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 239 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Phong Lôi Ích

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Đại tướng thần oai,

Quần ma tiêu diệt.

Diệt liễu hựu tu oai,

Thần uy diệt Phật lực.

Lao lao ký thủ,

Miễn trí cửu hậu thất diệt.

DỊCH NGHĨA

Nhờ cậy thần oai diệt quỉ ma,

Thần oai cứu thế trừ ma tà.

Hãy nên ghi nhớ mà gìn giữ,

Tránh khỏi lâu ngày bị xót xa.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ rõ: Hoàn toàn nhờ cậy vào oai Thần sức Phật mới có thể tiêu diệt được quần ma. Sau đó, ta cần nê quảng hành âm đức mong cảm kích được thần minh và tất nhiên nhờ thần minh ủng hộ. Nếu không theo thế, ắt về sau thế nào cũng lầm lỗi thất bại, không hy vọng gì cứu được. Người xin được quẻ này thiết tưởng nên phải thận trọng lắm.

Quẻ thơ nói rằng: Hãy nhờ cậy thần oai dễ trừ tà ma, khi diệt rồi bạn vẫn nhờ cậy thần oai đó, nghĩa là nói phàm mưu làm việc gì cần phải có lý trí đừng bị tâm tình lôi cuốn nếu được vậy thì tất cả cầu mưu tính của ta sẽ được an nhiên.

Vậy việc cầu xin của bạn phải đắn đo bằng lý trí, công việc công thì phải làm ăn ở xử sự hợp lý chân tình, ắt chẳng có gì đáng lo. Cần có thần oai, nhờ đó mà công việc mới thành. Có vài trắc trở, nhưng vẫn thành công, đánh số tốt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đại trượng thần uy, quần ma tiêu diệt, diệt liễu hưu tu uy, thần uy diệc cực lực, lao lao ký thủ miên, tri cựu hựu thất diệt.

/Nhờ cả vào oai thần, loại ma phải tiêu diệt, diệt rồi lại thêm oai, oai thần phải luôn gắng sức, bên bỉ ghi nhớ điều này, lâu dài không vấp ngã./

Quẻ 239, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 239 tự thân vận động trục 2-9-4, tiếp đến 3-4-8, rồi vận động toàn diện.

Ma trận thật đẹp, cớ chi lời giảng quẻ với nhiều căn dặn, thậm chí hù dọa, là bởi, quẻ đẹp không phải do nội lực, mà đẹp do ngoại lực (ma/thần), đòi hỏi nơi người gieo được quẻ phải luôn gắng sức, phải ráng tu thân, nếu không muốn đường dài vấp ngã. Quẻ vừa hàm nghĩa được ơn trên ban ân đức, vừa tàng ẩn nghĩa mình ban ân đức cho người. Nên phải cẩn trọng: Khi ban ân đức cho thiên hạ cần phải chí thành, phải trên căn bản nội lực vững vàng, không nên quá phụ thuộc vào hỗ trợ bên ngoài. Quẻ 239, cát lợi.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top