Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 238 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 238 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Phong Lôi Ích

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Tạo hóa sinh lai tính tự nhiên,

Sử chinh thiên lý phích miêu duyên.

Công danh đắc tựu thần minh trợ,

Mà thỏ tương phùng địch biến thiên.

DỊCH NGHĨA

Tạo hóa sanh ra hãy tự nhiên,

Sầu chi chinh chiến mà lo phiền.

Công danh thành tựu thần minh giúp,

Rắn hổ tương phùng số biến thiên.

LỜI BÀN

Quẻ này ý nói: Công danh phú quý, thực là do ông trời quyết định trong cõi u huyền. Cho nên có thần linh giúp thì lo gì phúc lộc chả dồi dào lâu dài. Tuy nhiên cần phòng gặp những năm Rắn (Tỵ) năm Mão bởi vì những năm này gặp khỏi e biến cố xảy ra. Người xin được quẻ này nên khấn cầu thần linh giúp đỡ cho thì tốt lành.

Quẻ nói rằng sanh tử giàu nghèo sướng khổ trời đã định sẵn nên ta hãy tin vào điều tạo hóa tự nhiên chớ nên cưỡng cầu và cũng chẳng sầu chi, việc chinh chiến binh đao, tự nhiên có thần minh giúp thành sự nghiệp, công danh nhưng phải chờ đợi thời gian nữa mới nên. Vậy những việc cầu xin của bạn đã chịu cực khổ ắt sẽ thành công như ý muốn.

Chớ nên lo phiền làm chi, công danh đã định kỹ. Việc có thần linh giúp, thì ắt thành và chờ tháng Tỵ, tháng Mão ắt nên công. Biểu tượng: Rắn, Thỏ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tạo hóa sinh lai tín tự nhiên, sư chinh thiên lý phúc miên miên, công danh đắc tựu thần minh trợ, sà thỏ tương phùng định biến thiên.

/ Tạo hóa sinh ra vốn tự nhiên. Quân đi chinh chiến ngàn dặm luôn được phúc lành. Công danh thành nhờ thần minh trợ giúp. Rắn thỏ gặp nhau cùng dịch biến./

Quẻ 238, âm dương thuận lý hoàn hảo, tuy số 3 dương gánh hai số âm 2 và 8, nhưng hai số âm này cùng trục thổ, nên âm/dương được hoàn hảo. Ma trận 238 tự thân vận động cùng lúc hai trục 2-8-5 và 3-8-4 rồi vận động toàn diện. Trục 2-8-5 thuộc thổ, phụ trách sinh tồn sinh lý, trục 3-8-4 ý nghĩa gia đình, vì vậy các việc thuộc sinh tồn sinh lý, gia đình, con cái đều cát vượng, không phải lo lắng việc đối phó với hung/xấu.

Chú ý câu này: Sà thỏ gặp nhau cùng dịch biến/ Thỏ (mão/mèo cũng vậy) thuộc quẻ Chấn, phương chính đông, thời xuân do con trai trưởng cai quản. Sà, là rắn, là Tỵ, phương Đông Nam, thời cuối xuân sang hạ, thuộc quẻ Tốn, do con gái trưởng cai quan. Quẻ 238, cát lợi.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top