Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 237 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 237 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Phong Lôi Ích

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Vô trung ung hữu trực,

Tâm sự hoàn thích thích.

Vân tán nguyệt trùng viên,

Thiên lý phong phàm cấp.

DỊCH NGHĨA

Khi vô sự hãy ở ngay,

Dù còn lo lắng chút này thôi.

Chờ mây tan trăng sáng soi,

Vận trình gió thuận thuyền trôi dặm ngàn.

LỜI BÀN

Quẻ này: Vui lại chẳng vui, lúc nào cũng thắc thỏm trong lòng. Tuy nhiên, sự đời cứ hễ khuyết lại đầy, tan rồi lại hợp có khác chi trăng kia khi khuyết khi tròn, canh bạc có lúc thua lúc được. Do đó rồi đây hoàn cảnh rồi cũng có lúc đẹp tốt cho mình, cho nên mới: ngàn đậm buồm trôi gấp là thế. Đây là quẻ trung cát, Người xin được không lấy làm lo.

Ý quẻ khuyên rằng: Bạn muốn thành đạt sở cầu, hãy ăn ngay ở lành chớ nên làm điều trái với luân lý của con người nắt được ca ngợi trọng nể, do đó ý nguyện của bạn được toại lòng mà chẳng có gì đáng lo cả.

Vậy bạn hãy theo lời quẻ nói trên mà hành sự sẽ được bình an, cuộc đời mà còn được lương duyên nữa. Cần đạo đức. Vận thái đến rồi. Ằt sự sự hanh thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vô trung ưng hữu trực, tâm sự hoàn thành thích, vân tán nguyệt trùng viên, thiên lý phong phàm cấp.

/ Trong cái không nên có cái thẳng, tâm sự còn có lúc băn khoăn, mây tan trăng tròn hơn, ngàn dặm tuy xa nhưng thuận buồm xuôi gió./

Quẻ 237, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 237 tự thân vận động cùng lúc hai trục 2-7-6, rồi 3-7-5, rồi vận động toàn diện. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 7 thuộc Tử tức. Hôn nhân/Tử tức đều tốt đẹp còn mong cầu gì hơn? Mong cầu hơn là Quan lộc, Tài bạch, Danh vọng? Lòng vấn vương buồn khổ vì chưa thành tựu ? Chậm thôi, nhưng nhất định đạt được Thiên Lý Phong Phàm cấp

(Ngàn dặm tuy xa nhưng thuận buồm xuôi gió).

Quẻ 237, cát lợi.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top