Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 236 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 236 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Phong Lôi Ích

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Lâm uyên phóng điếu,

Thanh tuyệt điểm ai.

Cự ngao tùy đắc,

Bất dụng nghi thai.

DỊCH NGHĨA

Đến nơi vực thẳm thả câu,

Nước trong thấy đáy nơi sâu rõ ràng.

Cá to bắt được dễ dàng,

Chớ nên nghi vấn đàng hoàng mới yên.

LỜI BÀN

Quẻ này báo hiệu: Đắc thủ ứng tâm, chóng mà lại dễ, mọi việc đều thuận lợi thành tựu cả, tin vui mừng đều nhận được khắp nơi, nhiều việc tới bất ngờ ngoài dự kiến. Đây là cái số 9. Người xin được quẻ này coi như thượng cát.

Hiện nay thời vận của bạn, quẻ dạy rằng đã đến lúc lên hương, vận trình ngàn dặm rồi như vực sâu thả câu nước trong thấy đáy và bắt cá dễ dàng còn chi mà lo tương lai bất thông nữa. Vậy bạn cần tiêu dự mưu đó ắt sẽ thành công mỹ mãn nhưng hãy nên mưu tính những điều đúng đắn mới nên vì câu thứ tư quẻ thơ có nhắn nhủ người đó.

Tốt đẹp, vận thông suốt cứ tiến hành chớ nghi nan.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lâm uyên phóng câu, thanh tuyệt điểm ai, cự ngao tùy đắc, bất dụng nghi sai.

/ Vực sâu tới thả câu. Nước trong không chút vẩn. Câu được cá ngao. Không phải nghi hoặc./

Quẻ 236, âm dương thuận lý. Ma trận 236 tự thân vận động trục 2-6-7, rồi 3-7-5, rồi vận động toàn diện. Chú ý: Ma trận 236, Vận động từng trục một, chậm nhưng chắc chắn. Trục vận động đầu tiên 2-6-7, số 2 thuộc Hôn nhân (ý nghĩa hiện tại), số 7 thuộc Tử tứ (ý nghĩa tương lại), nên quẻ 236 dự báo: Hiện tại và Tương lai đều an lành, tốt đẹp.

Quẻ 236, tiểu cát.

Lợi sức khỏe tuổi trời (Cự ngao tùy đắc). Lợi cầu tam tài. Không có gì đáng kể phải kiêng tránh.

Đức quẻ:/ Buông câu tìm chỗ vực sâu/ Nước trong chẳng gợn sắc mầu trần ai/ Liền tay câu được cá đời/ Chẳng cần đo nghĩ, nghi sai việc mình./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top