Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 235 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 235 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Phong Lôi Ích

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Đạo lộ cuồng chiêu hộ,

Phong ba nhất điểm vô.

Thời quai tâm tự loạn,

Toàn trượng quý nhân phù.

DỊCH NGHĨA

Đường này nẻo nọ đang chờ mình,

Sóng gió êm ru quả phước linh.

Mây cuốn trăng tròn trời biển sáng,

Thái lai phủ khứ hảo vân trình.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng của kẻ đi thuyền trên đường lộ, chạy Đông xông Tây cuống quýt hoảng sợ. Thời đã không thuận lợi tâm lại hoang mang như thế thử hỏi mưu vọng làm sao mà thành được. Duy chỉ còn nhờ khi có quí nhân xuất hiện phò trợ thì mới thoát được tình trạng đổ vỡ suy sụp. Người xin được quẻ này cần nhớ kỹ làm răn.

Theo ý quẻ cho hay, hiện nay cảnh tình của bạn sắp bước vào con đường thông hạnh. Như bao nhiêu đường đi đang chờ đợi người đi và người đi lại còn bình yên nữa là khác. Không một chút sóng gió nào, trăng trời sáng lạng. Vậy thì còn gì sầu buồn nữa, nhứt là quẻ thơ câu chót càng nói rõ phủ khứ thái lai, họa chuyển thành phước thì đã tốt đẹp lắm, từ này về sau hết thắc mắc mà được toại nguyện ý sở cầu.

Quá tốt thành tựu chắc chắn. Sự sự hanh thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đạo lộ tại chiêu hô, phong ba nhất điểm vô, thời thừa tâm sự loạn, toàn trượng quý nhân phù.

/ Trên đường đi nên tay vẫy, miệng gọi, thì sóng gió chẳng có gì xẩy ra. Những lúc tâm rối loạn thì quý nhân phù trì./

Quẻ 235, âm dương thuận lý hoàn hảo, dương cường, âm nhược. Ma trận 235 tự thân vận động cùng lúc hai trục: 2-5-8, rồi 3-5-7, rồi vận động toàn diện.

Bí mật của quẻ ở chỗ: Những lúc tâm rối loạn thì quý nhân phù trợ. Nghĩa rằng: Ma trận đã vận động hai trục 2-5-8 và 3-5-7 thì mọi sự ở đời không còn gì đáng ngại, đáng lo lắng, và việc mong cầu tam tài kề cũng là cầu được ước thấy, thành tựu mọi bề. Đã thế, còn nhấn mạnh, gặp khó khăn trở ngại gì đã có quý nhân giúp sức, bởi quẻ 235, sau số 5 là số 6 Quý nhân.

Quẻ 235, tiểu cát

Lợi cầu quý nhân, giao tiếp. Lợi khai trương, động thổ, hùn hạp, khuyếch trương. Lợi gia đạo, hôn nhân, tử tức. Lợi nghiệp học, tấn học, thi cử. Lợi sức khỏe, tuổi trời.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top