Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 234 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 234 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Phong Địa Quán

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Nguyệt yểm vân gian,

Hôn mê đạo lộ.

Vân tán nguyệt minh,

Tiệm nghi tiễn bộ.

DỊCH NGHĨA

Mây đang che phủ trăng mờ,

Đường đi ảm đạm lững lờ khó đi.

Hãy chờ trăng sáng đến khi,

Đến khi trăng sáng việc thì mới mong.

LỜI BÀN

Quẻ này tượng: Hiện đang bị khốn quẫn ách trở, nữa bước cũng khó đi. Do đó, ta cần đợi khi tai tinh lui hết, hoàn cảnh dần dần trở lại sáng sủa, lúc đó thấy tiến được bước hãy bước có thể mới đở lo ngại trăn trở. Người xin được quẻ này chỉ nên im hơi lặng tiếng đợi thời, chứ chớ nên lỗ mãng hung hăng cần tiến vội sấn mà hỏng việc.

Theo quẻ nói: Hiện trăng đang bị mây che khuất, trời đất ảm đạm, đường sá lờ mờ khó đi, như vậy sự cầu xin của bạn lúc này khó mà thành đạt sở nguyện. Nhưng hai câu thơ trong quẻ lại khuyên ta nên hãy chờ đợi rồi lần lần sẽ có tiến bộ.

Đang bế tắc, chớ cưỡng cầu. Ẫn nhẫn chờ thời là tốt. Nên chờ ngày rằm đến, việc có thể thành công.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa:Nguyệt yểm vân gian, hôn mê đạo lộ, vân tán nguyệt minh, tiệm nghi tiến bộ.

/ Trăng bị che bởi đám mây, thì hôn mê đường lối, nhưng khi mây tan thì trăng lại sáng tỏ, dần dần nên tiến bước./

Quẻ 234, âm dương thuận lý. Ma trận 234 tự thân vận động cùng lúc hai trục 2-4-9, rồi 3-4-8, rồi vận động toàn diện. Không một trở ngại, khó khăn nào có thể ngăn cản được bước vận động thuận lý, vững chắc của ma trận 2-3-4.

Tuy nhiên, vì số 3 dương, gánh hai số âm, một bên là số 2, một bên là số 4, hai số âm này đều đẹp đẽ rực rỡ thì sao số 3 không "hôn mê đạo lộ". Muốn hưởng lời đoán quẻ này Đại cát, đòi hỏi đức tu thân phải lớn, phải bền chí, cứng lòng, phải thuận tình vẹn nghĩa.

Quẻ 234, hung cát song hành.

Lợi cầu tam tài. Lợi tu thân tình nghĩa.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top