Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 233 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 233 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Phong Địa Quán

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Thủng cụ ưu tiễn,

Tân tại mục tiền.

Khược phùng minh giám,

Chỉ phá không truyền.

DỊCH NGHĨA

Lắm điều sợ hại nhẵn tiền,

Ngay trong hiện tại xảy liền đâu xa.

Nếu may minh xét cho ta,

Nhờ vào chỗ đó phong ba mới bình.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ trên đường gặp hiểm trở do kẻ tiểu nhân ám hại. Tai vạ tuy tới gần như đã có ngay trước mặt, nhưng may nhờ những người lương thiện giúp đỡ khiến gặp dữ mà hết dữ gặp nguy mà chẳng nguy. Khi có tấm kiếng sáng soi rọi chân tướng đã hiện rõ thì không còn phải lo ngại nữa. Đây là triệu người tốt tới giúp, kẻ bói quẻ này cần nên để tâm suy gẫm.

Hiện nay thời vận của bạn vẫn còn bế tắc chưa được thông còn lắm trắc trở, cầu nguyện cần phải cẩn thận hành sự, thì mới tránh được tai tương như quẻ đã nói rõ trong bài thơ trên đây.

Vậy tất cả sự cầu mưu của bạn tốt nhứt là tạm ngưng lại chờ qua một thời gian nữa mới tính lại, nếu làm cũng phải tính toán cho kỹ, để tránh những việc không hay đưa tới.

Dở, đề phòng sự không may xảy đến, hoặc nạn, tai hay quan sự. Ẫn nhẫn chờ thời là hơn. Dừng công việc tính lại, tốt hơn. Đánh số, không tốt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Khủng cụ ưu tiễn, giai tại mục tiền, nhược phùng minh giảm, chí phá không truyền.

/Lo sợ như nung nấu đều ở trước mắt, nếu gặp được gương sáng soi cho, dùng ngón tay chỉ bảo là tan như không./

Số 2 thuộc âm, số 3 thuộc dương, ma trận 233 âm dương thuận lý, âm nhược, dương cường. Ma trận không tự thân vận động. Ma trận đi từ 2 lên 3 rồi đứng lại ở 3, không đủ tự tin lên 4, mặc dù lên 4 là thuận lý. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 3 thuộc Gia đình, nội lực đã mạnh, nhưng ít giao tiếp bên ngoài, nên lo lắng việc bên ngoài bản thân không đủ khả năng tương thích. Nhưng thực không phải thế, hai số 3, dương, rất mạnh xô đẩy nhau, việc lên số 4 liền kề là một tự nhiên. Lên 4, ma trận vận động toàn diện, lợi lạc mọi điều.

Quẻ 233, tiểu cát.

Lợi cầu quý nhân phò trợ. Lợi cầu tài.

Đức quẻ: / Sợ lo nung nấu trong lòng/ Trước mắt nếu được gương trong soi cùng/ Một ngón tay chỉ là xong/ Tiêu tan lo sợ như không có gì./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top