Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 232 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 232 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Phong Địa Quán

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Khả dĩ ký,

Khả dĩ thác.

Sư trì trì,

Vô quai thác.

DỊCH NGHĨA

Cậy nhờ nhờ cậy có chi,

Gửi nhờ công việc chẳng gì hại đâu.

Tuy nhiên nên chuyện hơi lâu,

Nhưng không gì sợ sự cầu lộ sai.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ được bạn tốt, có thể mưu tính việc làm ăn nhất thời tuy chưa có gì tốt đẹp to tát. Nhưng cũng được yên lành bình thường. Rồi đây nhờ bạn cũng có lúc mở mặt mở mày, đó là lý chi tự nhiên rồi. Người xin quẻ này nên đặt biệt chú ý tới chuyện kết nạp bạn bè, đem hậu tình ra mà giao du là tuyệt diệu.

Quẻ này nói rằng những việc cầu xin của bạn cần được sức người phụ giúp mình dù thời gian còn lâu, nhưng công việc chắc chắn thành công toại nguyện.

Vậy sở cầu của bạn chớ nên vội vả mà làm gì phải trung dung đến hành để thời gian lo liệu công việc, thì kết quả của nó ắt sẽ mỹ mãn tốt đẹp như ý muốn. Cầu cậy sức người. Hơi lâu, nhưng thành công.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa:Khả dĩ ký, khả dĩ thác, sự trì trì, vô suyển thác.

/ Có thể gửi, có thể nhờ, việc chầm chậm, không lẫn lộn./

Quẻ 232 âm dương thuận lý hoàn hảo, là bởi số 3 dương, gánh hai số 2 âm. Chính vì gánh hai số 2 âm, nên bước ma trận nhất định nhịp 2-3/ 2-3.

Số 2 thuộc Hôn nhân, số 3 thuộc Gia đình, hai sự diệp khúc, nên quẻ đoán nhịp: Có thể gừi/ Có thể nhờ/ Việc chầm chậm/ Không lẫn lộn. Ngẫm kỹ bốn nhịp dự báo này mới hiểu được sự huyền diệu của Đức tin. Đức tin khiến ma trận hoàn hảo.

Quẻ 232, tiểu cát.

Lợi tu thân đức tin. Công việc mình làm hay nhờ cậy người khác, đều nên lấy đức tin làm trọng, mọi hung xấu sẽ qua, mọi cát lợi sẽ thành. Lợi cầu tam tài, tuy nhiên bất lợi việc hôn nhân tử tức, đặc biệt việc mong cầu cho con cái.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top