Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 231 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 231 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Phong Địa Quán

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Mục hạ ý nan thư,

Hữu khách lai từ từ.

Kim tất tuy lịch hiểm,

Khách tất hữu chung cơ.

DỊCH NGHĨA

Hiện nay ý người chưa thư thả,

Khách xa đi lại vẫn từ từ.

Xe vàng dù trải bao nguy hiểm,

Kẹo rít vẫn còn người thích ta.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết: Hiện tượng quang cảnh tuy đẹp tốt đấy nhưng còn tương lai phải trải không biết bao nhiêu gian khổ cần cù mới thành được. Có khách tới từ từ là ý nói phải chờ tới đó. Người xin được quẻ này trước nhàn sau vất vả lắm, chứ không phải đắc ý suốt đời đâu.

Hiện cảnh tình của bạn đang lúc buồn lo và chưa thư thả lắm, đó là ý quẻ dạy. Vậy những việc cầu xin phải chờ đợi một thời gian, như ý của hai câu sau đã nói xe vàng, nghĩa là mục đích tuy gặp nguy nan nhưng cũng vượt khỏi. Kẹo rít vẫn còn người mến thương vậy.

Đang lo lắng, chờ một thời gian sau công việc mới định. Cầu tài danh, nên chờ đợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa:Mục hạ ý nan thư, hữu khách lai từ từ, kim xa tuy lịch hiểm, lộn tất hữu chung dư.

/ Trước mắt thời ý thấy khó thư thái, có khách đến dần dần, xe vàng tuy từng qua nơi hiểm trở, sẽ có sự đáng tiếc về sau./

Quẻ 231, âm dương thuận lý bất hòa. Ma trận 231 không tự thân vận động. Bước từ 2 lên 3 là thuận ma trận, mới bảo: Xe Vàng Từng Qua Nơi Hiểm Trở, lẽ ra lên tiếp số 4, nhưng ma trận lại ngược về số 1 để khởi lại ma trận, mới bảo: Chắc Rằng Đáng Tiếc Có Lần Về Sau. Vắn tắt: 2-3-4 là thuận/cát 2-3-1 là không thuận/hung xấu.

Quẻ 231, Hung cát song hành.

Họa ẩn trong phúc. Tu thân kiên nhẫn mới mong cầu tam tài, thành tựu nhưng vất vả và chậm.

Đức quẻ:/ Trước mắt thấy khó thảnh thơi/ Dần dà lại thấy có người tới thăm/ Dù thuyền vàng trải thác ghềnh/ Vẩn e đáng tiếc có lần về sau./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top