Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 229 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 229 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG TRUNG

Phong Địa Quán

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Thượng hạ hòa,

Ưu sầu quyết.

Thiên chương vân,

Nhất luân nguyệt.

DỊCH NGHĨA

Trên dưới nay hòa đồng,

Ấu sầu đã biến không.

Mây che ngàn dặm núi,

Trăng vẫn sáng và trong.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ hòa thuận thì không lo buồn. Mây giăng trên đầu núi, trăng chiếu sáng từng không, cảnh trời trong sánh không mây mù ảm đạm, hoàn toàn trời quang trăng sáng. Người xin được quẻ này nên cố gắng thực hiện điều hòa thuận đối với mọi người trước hết.

Ý quẻ nói vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông chẳng gì còn đáng lo âu nữa, dầu hiện nay ngàn dặm núi còn bị che phủ nhưng trời trăng vẫn sáng chói như ban ngày vậy.

Căn cứ quẻ phán trên những việc cầu xin của bạn tuy còn gặp khó khăn, song công việc mưu tính rút cuộc sẽ thành đạt theo ý muốn đấy.

Thời vận tốt, sẽ thắng, chỉ có một vài rắc rối nhỏ. Nên cố gắng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thượng hạ hòa, ưu sầu quyết, thiên chướng vân, nhất luân nguyệt.

/ Trên dưới hòa, lo buồn dứt, ngàn mây núi, một vầng trăng./

Quẻ 229, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 229 tự thân vận động trục 2-9-4. Số 2 còn lại có hai đường vận động, người nam vào số 5, người nữ vào số 8, để ma trận vận động trục 2-5-8 mà lợi lạc. Số 2 thuộc Khôn, phương vị Mùi-Khôn-Thân, thời Thân, mặt trời lặn, mặt trăng mọc. Số 8 thuộc Cấn sơn, phương vị Sửu-Cấn-Dần, thời Dần, mặt trời mọc và mặt trăng lặn. Cơ may đời người trong một dịch chuyển 2-5-8, cần dụng hành bền chí.

Quẻ 229, đại cát.

Lợi việc chung sức chung lòng. Lợi việc hòa hợp, hùn hạp, khuyếch trương, liên kết. Lợi việc cầu an, cầu hòa. Lợi cầu tam tài phước lộc thọ. Lợi thêm đinh, vượng trạch.

Đức quẻ:/ Khi trên dưới đồng lòng hòa hợp/ Mọi sầu lo khắc tự nhiên tan/ Trên cùng dưới cả hai hòa hợp/ Như trăng mọc tới mây ngàn sáng hơn./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top