Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 228 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 228 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Phong Sơn Tiệm

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Mạc ngôn kinh cúc ác,

Chung vi loan phụng thê.

Mục tiền ung hữu đãi,

Bất tất tảo trù trừ.

DỊCH NGHĨA

Chớ nói chông gai chim chẳng đậu,

Loại chim loan phụng cũng về đâu.

Giờ đây cứ tạm mà chờ đợi,

Vội vã làm chi phải sớm cầu.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta: Lúc này nên an phận, về sau dần có cơ duyên thì chẳng cầu, việc mình mong sẽ tới. Cốt nhất chớ vì mưu tính gần đây không thành mà đâm ra buồn nản thở than. Việc người có lúc được lúc thưa, vận mạng có lúc bỉ lúc thái hiện tại bất quá chỉ chờ ít lâu đó thôi. Người xin được quẻ này nênnhìn ra mà hy vọng mà vui đi.

Thơ quẻ nói: Loại cây có gai góc bén nhọn, mà loan phụng vẫn đến đậu trú. Nghĩa là chớ đừng than thở vận thời xấu, chung quy cũng có ngày mai lành vậy. Tuy nhiên hiện nay cần phải chờ đợi, tính toán sớm làm chi.

Ý quẻ muốn nói rằng: Những việc cầu xin của bạn ắt được gặp may mắn về sau và sẽ được toại lòng cầu mong, nhưng phải chờ một thời gian ngắn nữa, chớ nên vội vàng làm càng không nên.

Chớ lo buồn, Sắp đến ngày hanh thông. Biểu tượng: Chi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mạc ngôn kinh cức ác, chung vi loan phượng thê, mục tiền ưng hữu đải, hà dụng tảo trù trừ.

/ Đừng nói loài gai góc là xấu, cuối cùng cũng làm chỗ chim loan chim phượng đậu, việc trước mắt phải nên chờ đợi, sao lại sớm trù trừ./

Quẻ 228, thuần âm. Ma trận tự thân vận động trục 2-8-5. Trục 2-8-5 là trục thổ, quản việc sinh tồn/sinh lý. Do vậy các việc thuộc sinh tồn/sinh lý không có gì đáng quan ngại hung xấu. Hai số 2 tượng hình chim Loan Phượng, số 8 tượng hình gai góc. Ba số 228 thuộc âm, ý nghĩa trì trệ, tiểu nhân, trừ trừ, gai góc là vậy. Việc hung/xấu khởi từ cung số 2 và số 8, xem xét việc vợ chồng và việc con cháu, đặc biệt với con trai út, cháu trai út.

Quẻ 228, tiểu cát.

Sắc sắc không không phải biết thời, biết dụng.

Đức quẻ:/ Đám gai góc cát hung chớ lẫn/ Bởi phượng loan thường vẫn nhởn nhơ/ Việc trước mắt phải biết chờ/ Vội chi lòng dạ ngẩn ngơ trù trừ./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top