Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 227 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 227 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Phong Sơn Tiệm

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Thanh chiến khôn hữu cựu,

Chi thượng sào đinh phong.

Mạc vị nhất thời bỉ,

Hoàn nghi thử thị hung.

DỊCH NGHĨA

Cái mền xinh đẹp cũng như không,

Chim ở trên cành nổi trận phong.

Chớ tưởng vui vầy mà khoái chí,

Hãy còn ghi đó là tin hung.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: Ôm gốc cây chờ thỏ chẳng có gì gọi là giải chú. Tổ con sáo trên cành cây, gặp gió giật đùng đùng thì có cái gì đáng vui đâu, trái lại còn sợ cái nguy vỡ tổ tan tành là khác. Người xin được quẻ này cần phải hết tâm đề phòng, chớ có sao nhãng một phút mới được.

Cái mền dù có xinh đẹp mà không có người xài đến, thì cũng kể như không, chim ở trên cành mà lại nổi gió, nghĩa là nói thời vận của bạn hiện nay vẫn bế tắc, chưa được hanh thông.

Vậy những việc cầu xin đó khó mà được toại nguyện. Còn hai câu sau của quẻ có ý khuyên đừng vì gặp một sự vui sướng mà quên cái kết quả về sau, phải nghĩ đến sự không may sau cái vui sướng đó.

Vui trước sầu sau, mọi sự về sau dang dở. Đánh số không mấy hạp. Biểu tượng: Chim.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thanh chiên không thủ cựu, chi thượng sào sinh phong, mạc vi nhất thời hỷ/ Hoàn nghi thử tượng hùng.

/ Tấm thảm xanh ở trên không vẫn như cũ, tổ chim ở trên cành được gió đu đưa, chớ vì một lúc thấy vậy mà mừng, phải ngờ đó là hình tượng chẳng lành./

Quẻ 227, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 227 tự thân vận động trục 2-7-6. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 7 thuộc Tử tức, Hôn nhân/Tử tức kết trục với số 6, Quý nhân/ Mạc Vi Nhất Thời Hỷ/ Chớ thấy vậy mà mừng..Nên suy ngẫm ý nghĩa sâu xa này.

Quẻ 227, tiểu cát.

Chú ý, quẻ này không đoán việc cầu tài, cầu quan. Quẻ lợi tu thân, Lợi việc kiên nhẫn bền bỉ chờ thời. Lợi việc cần an khang gia trạch, hôn nhân tử tức. Bất lợi việc mơ hồ huyễn hoặc, mộng mị, bất lợi việc xảo trá lường gạt, bất lợi việc ích kỷ, cầu an.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top