Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 226 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 226 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG TRUNG

Phong Sơn Tiệm

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Giai tín chỉ,

Khai tiếu nhan.

Phi đằng nhất khứ,

Sát vân thướng thiên.

DỊCH NGHĨA

Tin lành đã báo cho hay,

Mặt mày vui vẻ tin này khỏi lo.

Khi bay xòe cánh giăng to,

Cỡi mây thẳng tiến ai so bằng mình.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ khốn quẩn nhưng sắp thông. Tin mừng, nay chỉ sớm chiều mà tới. Vẽ rồng điểm thêm người, tường đổ mặc sức qua, cái cảnh tượng bay nhảy mà bơi với đời đã có thể biết được. Đây là một quẻ đại cát, mà Người xin được tưởng nên lấy đó làm vui.

Quẻ nói rằng việc cầu xin của bạn đang có tin lành đưa sang, chỉ cần tiến tới, thì sẽ thành đạt sở nguyện đấy, như chim xòe cánh thẳng bay lên trời vậy.

Như thế, người hãy nhắm thẳng mục tiêu tiến tới chẳng có gì cản trở đâu, mà ngày tiểu đăng khoa chẳng còn xa nữa, nhưng bạn cần phải làm nhiều điều phúc thì càng tốt hơn.

Thời vận hanh thông sắp đến kỳ, công thành danh toại, còn lo chi!

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Gia tín chí, khai tiếu nhan, phi đằng nhất khứ, phi vân thượng thiên.

/ Tin hay tốt đẹp đến, vẻ mặt rặng rỡ tươi cười/ một mạch tung bay/ vén mây lên thẳng trời./

Quẻ 226, âm dương thuận lý, hoàn hảo. Ma trận 226 tự thân vận động trục 2-6-7. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 7 thuộc Tử tức. Hôn nhân để sinh con đẻ cái là thuận lý, tình, cát vượng.

Quẻ 226 tiểu cát.

Lợi gia tín, hỷ sự, bằng sắc, thi cử, thăng tiến. Lợi cầu tam tài. Lợi thu hoạch thành quả.

Đức quẻ:/ Tự nhiên nghênh đón hỷ tin/ Mặt mày rạng rỡ càng nhìn càng tươi/ Cảnh đời bay bổng tót vời/ Rẽ mây trông rõ mặt trời hoan ca./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top