Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 224 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 224 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Phong Sơn Tiệm

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Ngọc thạch dơ chung muội,

Hà kham tiểu hối đa.

Chung vô cửu,

Tiếu kha kha.

DỊCH NGHĨA

Ngọc thạch tuy rằng có ám mờ,

Đâu cần lo nghĩ việc nhỏ đó.

Bàn đi tính lại chung vô lối,

Vui vẻ cười to chớ dại khờ.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: Hiện thường có những tiểu hối (điều hối hận ăn năn nhỏ). Bởi thế cho nên viên ngọc nằm trong đá vẫn còn bị che lấp không sáng tỏ được. Tuy nhiên về sau vẫn giữ được không lỗi lầm gì. Cuối cùng vẫn có thể vui cười hể hả. Người xin được quẻ này xử sự nên phải lấy việc trầm định tinh thần làm quý, cũng cần phải có thái độ thung dung để bổ túc vào, chứ không nên lo lắng buồn phiền làm chi.

Quẻ thơ nói rằng: Loại ngọc thạch vốn là loại vật quý, sáng, chói, nhưng có khi sắc màu của nó vẫn bị ám mờ, chớ nên lấy làm kỳ lạ và đừng xem trọng những điều nho nhỏ bất ngờ.

Ý quẻ muốn nói rằng: Sự cầu xin của bạn đắt thất đều do mình định lấy không nên kêu ngạo, cũng đừng thối chí. Cứ tiếp tục tiến tới. Thành công ắt về ta. Vậy sự cầu xin của bạn cố gắng đi sẽ được toại lòng. Xưa có câu hữu chí cảnh thành. Hãy nên lấy làm kim chỉ năm đó.

Chớ lo chuyện tiểu tiết, công việc đã tính, cứ thực hành đi. Thì sự ắt thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ngọc thạch do chung muội, ná kham tiểu hối đa, chung vô cữu tiếu kha kha.

/ Ngọc thạch cũng còn mờ tối, sao chịu được vết rạn nhỏ, cuối cùng chẳng có lỗi gì, cất tiếng cười khà khà./

Quẻ 224, âm dương thuận lý. Ma trận 224 tự thân vận động trục 2-4-9, rồi 1-9-5 rồi vận động toàn diện. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 4 thuộc Phú quý, cả hai căn bản này là nền tảng cho sự thành tựu của Sự nghiệp đời người. Trục 2-4-9 minh xác điều đó, nên cười khà khà là vậy. Sau khi vận động hai trục 2-4-9 và 1-9-5, vấn đề là số 2 vào số 5 hay số 4 vào số 5. Theo hành trình ma trận số 2 hay 4 vào số 5 đều thuận cả, nhưng vì sợ lỗi, sợ ngọc có vết rạn, mà nhường nhịn nhau, thành ra trì trệ, lỡ việc. Quẻ nhấn mạnh: Chung Vô Cữu (Chẳng có lỗi gì), hàm ý kêu gọi vận động nhanh gấp mà cát vượng.

Quẻ 224, tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top