Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 222 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 222 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Phong Thủy Hoán

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Lao tâm lao tâm,

Lao tâm hữu thành.

Thanh phong tá lực,

Hoan tiếu tiền đình.

DỊCH NGHĨA

Lao tâm nữa lại lao tâm,

Lao tâm vất vả cố làm mới nên.

Hãy nhờ sức gió phụ bên,

Tương lai vui vẻ mới đều sự công.

LỜI BÀN

Quẻ này nói: Có lao tâm khổ trí thì công việc mới thành tựu, và quyết chắc không một việc gì là không xong. Nếu được sức nhiều người giúp thêm thì tự nhiên được phúc vô bờ bến. Người xin được quẻ này quả thực là "Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân" cứ hễ có công là được hưởng phúc.

Bạn xin được quẻ này thì phải vất vả bận tâm thật nhiều với việc cầu mưu thì mới được nên phận. Ngoài ra, còn phải nhờ sức của kẻ khác đỡ thì tương lai mới sáng lạng hơn.

Theo ý quẻ này thì bạn hãy dẹp mọi sự tự ti mặc cảm để nhận sự giúp đỡ của kẻ khác và mình cũng phải ra công cố gắng, thì ắt thành danh toại.

Tuy lao tâm, khổ trí, nhưng việc thành. Chỉ cần có sự giúp đỡ của người, thì hay. Đánh số, được nhưng ít lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lao tâm lao tâm ,lao tâm hữu thành, thanh phong tá lực, hoan tiếu tiến trình.

/ Mệt lắm, mệt lắm, mệt lắm mới thành, gió mát giúp sức, vui cười tiến bước./

Quẻ 222 thuần âm. Ma trận 222 đứng.

Ma trận ba số 2, ứng với ba lần hai chữ lao tâm, nhưng lao tâm rốt cuộc hữu thành (Mệt lắm, mệt lắm, mệt lắm mới thành). Thành ở đâu? Thành ở Thanh Phong Tá Lực, Thanh/ Chấn mộc, phương chính Đông, là số 3, Phong/ gió/Tốn mộc, phương Đông Nam, là số 4. Nghĩa rằng, sau ba lần Mệt Lắm (số 2) lên số 3, rồi 4 thì mọi sự thuận lý,cát tường. Còn thêm, số 2 nhịp hợp với số 4, khả năng kích hoạt số 4 dễ dàng. Hãy mở lòng kích hoạt, vi tha là đắc nhân tâm, quên đi vị kỷ khúc thời này, mà cát.

Quẻ 222, tiền hung hậu cát.

Lợi gia đạo, lợi cầu tài, cầu quan. Lợi nghiệp học, tấn học thi cử, cầu danh. Đặc biệt lợi cầu hôn nhân, tử tức. Bất lợi tranh tụng, công môn.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top