Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 221 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 221 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ THƯỢNG

Phong Thủy Hoán

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Yến ngữ oanh đề,

Hoa khai mãn viên.

Ỷ lan xuân thụy giác,

Vô ngữ liễm sầu nhân.

DỊCH NGHĨA

Hoàng oanh chim én ào ào,

Vườn hoang rực rỡ xuân màu sắc hương.

Dựa lan can mộng hoàn lương,

Thiết tha trong dạ buồn thương ý tình.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ cái tượng của một hoàn cảnh bình thường, an hưởng tự nhiên, tha hồ vui thú nhàn lạc, chẳng thèm để ý tới thị phi, đắc thất. Nếu lại còn vun trồng cây đức, tô bồi cành nhân, thì có thể nói đó chính là triệu chứng của cả một cuộc hưng thịnh. Người xin được quẻ này cần nên giữ câu "Tri chỉ bất nhục" (biết đủ mà ngừng lại thì không bị nhục).

Ý quẻ nói rằng hiện thời chim mừng, hoa nở đã báo xuân về tới nhân gian nhưng bạn còn say mê với giấc ngủ để ráng quên những u sầu, người xin được quẻ này đang lúc gặp thời lẽ ra phải thừa dịp này phấn khởi tinh thần đề mưu đó sự nghiệp nhưng lại cầu an và than thở.

Căn cứ vào lời dạy của quẻ, bạn hãy cố tạo hoàn cảnh mến người mến cảnh, tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hành động. Có câu nhân định thắng thiên, hãy suy nghĩ câu đó ắt hữu ích hơn.

Thời đến rồi, hãy lo tính đi, còn chần chờ phân vân và cầu an làm gì? Cái may không đến lần thứ hai.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Yến ngữ oanh đề, hoa khai mãn viên, ỷ lan xuân thụy giác, vô ngữ liễm sầu nhan.

/ Yến hót oanh kêu, hoa nở đầy vườn, tựa lan can tỉnh giấc xuân, không nói năng mặt mày ủ rũ./

Quẻ 221, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 221 không tự thân vận động. Ma trận khởi từ số 2 Hôn nhân, dừng lại số 2, rối lại quay về số 1. Oanh ca yến hót, hoa nở đầy vườn/ chẳng là cảnh của hai số 2 Hôn nhân đó sao. Thế rồi buồn. Một lỡ trớn hôn nhân, một thất bại, một phản bội, một mất mát nào đó khiến cho giấc mộng xuân tan vỡ, măt mày ủ rũ kém tươi..

Quẻ 221 tiền cát hậu hung, xấu, nhưng là hung/xấu thời tiểu súc, hung xấu việc/sự nhỏ.

Đức quẻ:/ Oanh ca yến hót ríu ran, Vườn xuân muôn thức hoa tràn lan tươi/ Tỉnh xuân đứng tựa hiên ngoài/ Mặt mày ủ rũ u hoài vườn xuân./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top