Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 220 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 220 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Phong Thủy Hoán

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Tiên quan tỏa,

Tục đề phòng.

Tiểu tiết bất tri giới,

Nhân tuân thành cự ương.

DỊCH NGHĨA

Trước tiên phải rõ điều cần,

Đề phòng tiểu tiết mới lành, mới yên.

Nếu không biết giữ điều kiêng,

Tai ương đưa tới rất phiền ngay.

LỜI BÀN

Giữ lời cũng như đề phòng, cảhai điều chỉ sợ người ta vấp ngã mang khốn, nhất trong khi không chấp thuận hành động khiến lụy tới đức lớn. Hai câu chót bất quá chỉ là những câu chú ước cho mạnh nghĩa hai ý trên đó thôi. Người xin được quẻ này nên chú ý tích cực thực hiện.

Theo ý quẻ cho hay phàm người cầu xin việc gì trước hết phải hiểu rõ trên phương diện cần thiết, nghĩa là nắm vững trọng tâm, công việc cũng phải suy nghĩ cho kỹ, thì mới tránh được việc không hay xảy ra. Cũng như mới mong thâu lượm được kết quả tốt đẹp.

Vậy việc cầu xin của bạn hơi khó đấy, nên phải cẩn thận đo lường cho kỹ chớ nên sơ ý thì hỏng. Cần nắm trọng tâm công việc và nghiên cứu kỹ, mới nên. Cầu mọi sự chưa thông. Nên cố gắng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tiên quan tỏa độc, đề phòng tiểu tiết, bất tri giới khốn, tuần thành đại ương.

/ Trước hết đóng cửa lại rồi hãy đọc sách, đề phòng tiểu tiết, nếu không biết giữ gìn ngăn ngừa, sẽ thành họa lớn./

Quẻ 220 thuần âm. Ma trận 220 không tự thân vận động, đứng trong thế trì trệ, lo lắng.

Theo dịch xưa ma trận 220 thuộc quẻ Phong/Thiên Tiểu súc, động hào lục tứ. Hào này âm nhu, khó tránh khỏi các hào dương ganh ghét, tranh dành, xung đột, dẫn đến thương tích. May nhờ đắc chính, lại sát kề hào 5, nên được che chở, lại ở thời Tiểu súc, nên không sợ hãi và cũng không có lỗi. Giải pháp vượt tránh họa ách: Trong âm, ngoài dương/ Đóng cửa lại rồi hãy đọc sách. Đề phòng tiểu tiết có thể hư đại cục.

Quẻ 220, hung cát song hành.

Quẻ lợi tu thân tránh hung/hại.

Đức quẻ: / Đọc sách phải then cài cửa đóng, Đề phòng chi tiết nhỏ sinh ra/ Nếu không phòng bị ngăn ngừa trước/ Họa tai sồng sộc đến thăm nhà./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top