Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 218 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 218 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Phong Thủy Hoán

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Nhĩ vãng vô thu lợi,

Hoa khai hựu cập thu.

Nghiêm sương vật tiến chí,

Thoái bộ bất tồn lưu.

DỊCH NGHĨA

Ra đi chẳng có lợi gì,

Mùa thu hoa nở còn gì sắc hương.

Đâu đâu sương phủ đầy đường,

Rút lui để khỏi đau thương hận buồn.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ sự ra đi nhưng bất lợi, mọi việc đều chẳng thuận lợi tí nào. Giao dịch buôn bán thì lỗ vốn, gia nghiệp thì điêu linh. Phải nên gấp rút về để cố thủ, ấy thế mà chưa chắc đã giữ gìn được gì. Trái lại, còn liều lĩnh tiến hành thì thế nào cũng gặp bất trắc. Người xin trúng quẻ này cần nhớ để làm răn.

Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông, tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công, thì mới thành công mỹ mãn, câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài, nghĩa là vận đã đến người phải bước ra ngoài đón lấy.

Thời vận đến, nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhữ vãng vô du lợi, hoa khai hựu cập thu, nghiêm sương vật tiến chí, thoái bộ bất tồn lưu.

/ Người đi không mau lẹ, hoa nở rồi đã đến mùa thu, sương giá nghiêm trọng, mang cỏ rơm đến cho xúc vật nằm, hãy lùi bước, chớ lưu lại./

Quẻ 218, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 218 cùng lúc vận động hai trục 2-8-5 và trục 1-8-6. Ma trận vận động trục 2-5-8 bảo rằng các vấn đề thuộc Sinh tồn/ sinh lý không có gì phải lo ngại, đang tốt đẹp vững chắc. Ma trận vận động trục 1-8-6 bảo rằng các việc/sự mang ý nghĩa chữ Thời thì cần xem xét kỹ lưỡng và hành động nhanh gọn dứt khoát mới tránh được hung, nghênh được cát. Quẻ này, bằng lòng với hiện tại, nuôi dưỡng đức tin và cầu đón thời cơ thuận lý, thức thời tất cát vượng lắm.

Quẻ 218, tiểu cát.

Lợi cầu tam tài, lợi tầm người tầm vật. Lợi quan tụng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top