Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 217 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 217 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Phong Thủy Hoán

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Hữu nhất thân,

Hoạch nhất lộc.

Sự đoàn viên,

Môn ngoại sách.

DỊCH NGHĨA

Người này quả thực tài,

Bắt được một con nai.

Tất cả việc toàn vẹn,

Vận may chờ cửa ngoài.

LỜI BÀN

Con hươu chữ Hán gọi là Lộc: Lốc cùng âm với lộc (tài lợi bổng lộc). Đã có tài lộc thì gia đình sao chẳng đoàn viên vui vẻ như nơi chợ búa nhộn nhịp tưng bừng. Đây là một hào được coi như trung cát.

Những việc cầu xin của bạn theo quẻ thơ trên ẩn tả cho rằng vận trình được hanh thông, tất cả việc cầu mưu ắt được như ý định nhưng bạn nên cố gắng bỏ công, thì mới thành công mỹ mãn, vì câu thơ chót nói vận may chờ cửa ngoài, vận đã đến mà người phải bước ra ngoài đón lấy.

Thời vận đến, nên cố gắng sức và hãy đón lấy chớ để mất.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hữu nhất nhân, hoạch nhất lộc, sự đoàn viên, môn ngoại sách.

/ Có một người bắt được con hươu, việc trong nhà êm thấm, nhưng ngoài cửa có kẻ gọi đòi./

Quẻ 217, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 217 tự thân vận động trục 2-7-6, rồi 1-6-8, từng trục một, đúng nhịp, vững chắc cho tới vận động toàn diện ma trận.

Bí mật của quẻ: Việc trong nhà êm thấm/ Việc bên ngoài hung xấu. Tùy nghi xem xét trên căn bản đạo lý, thế âm (tiểu nhân) đang thịnh, nhưng thế dương (quân tử) đang suy.

Quẻ 217, tiểu cát.

Lợi tu thân đạo lý.

Đức quẻ:/ Kìa có kẻ tốt cung tài bạch/ Được Lộc tồn một cách tự nhiên/ Việc nhà hớn hở, tuy nhiên/ Cổng ngoài có kẻ réo tên gọi đòi../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top