Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 216 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 216 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Phong Hỏa Gia Nhân

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Môn ngoại khởi can qua,

Thân cừu lưỡng bất tri.

Chu y lâm nhật nguyệt,

Thủy giáo tiếu khà khà.

DỊCH NGHĨA

Trong nhà nay lại can qua,

Thù địch hai đàng, chẳng chịu hòa.

Hãy đợi chu ý lắm nhựt nguyệt,

Bây giờ mới thể cười ha ha.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ gia đình bất hòa, huynh đệ khích tướng, vợ chồng ngủng nghỉnh, tình trạng này sở dĩ có chỉ tại chê mình hèn. Nhưng một buổi sáng đẹp trời, áo gấm về làng, võng lộng nghênh ngang, công danh lừng lẫy, lúc đó gia đình mới mặt mày vui vẻ, đón rước linh đình. Người xin được quẻ này chớ trách chi nhân tình thế thái mà chỉ nên cố gắng xây dựng bản thân để có chút huy hoàng mà thôi.

Quẻ nói trong nhà này nổi binh đao thân thù hai đàng không chịu nói hòa, đó là ý nghĩa trong việc cầu xin còn gặp nhiều lôi thôi chưa được thuận ý mà phải chờ đến khi có quý nhân nương dẫn đường đi nước bước thì lúc đó công việc mưu tính mới trôi chảy thông suốt.

Bạn nên bền lòng chờ đợi chớ nên vội vã, thì lần lần sẽ thấy hanh thông và có thể thành đạt sở cầu. Lôi thôi, dang dở, e bị quan sự. Đề phòng và cẩn thận chờ đợi, vận chưa thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Môn cội khởi can qua, thân cừu lường bất hòa, chu y lâm nhật nguyệt, thủy giác tiếu kha kha.

/ Trong nhà cãi cọ đánh nhau, thân tình hóa thù sâu, khi quan chức đến nhà, bấy giờ mới biết bị cười chê./

Quẻ 216, âm dương thuận lý, không hoàn hảo. Ma trận 216 tự thân vận động cùng lúc hai trục 2-6-7 và 1-6-8 rồi vận động toàn diện. Lý do trong nhà cãi cọ đánh nhau: Số 1 dương kẹp giữa hai số âm 2 và 6, nên số 1 có hai cửa hoan phối. Chuyện luân lý đạo đức trong nhà có vấn đề, ngôi thứ tam cương không mạch lạc hoặc chuyện tiền bạc, gia tài, điền sản phân chia bất đồng, gây bất hòa thù oán. Khi ma trận vận động, trục nào cũng nghiêng, trục 1-6-8 nghiêng đầu, trục 2-6-7 nghiêng cánh. Nói vắn: căn nhà cư ngụ phạm phong thủy hung xấu.

Quẻ 216 hung cát song hành.

Không có ma trận nào vận động cùng lúc hai trục mà còn cần cầu tài/quan. Đây là quẻ tu thân.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top