Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 215 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 215 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Phong Hỏa Gia Nhân

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Thế lộ thả bình di,

Vân trung nhất nhạn chi.

Đào hoa kinh sâu vũ,

Thủy bạn nữ tần đề.

DỊCH NGHĨA

Phải ra sức chớ ỷ ta,

Hãy nên ẩn nhẫn bước qua cửa sầu.

Hang con cóc lại thả câu,

Trên cây bắt cá, xây lầu trên mây.

LỜI BÀN

Câu đầu ý nói đường đời được bình an vui tươi. Câu hai ý nói anh em chết chóc chia ly. Câu ba ý nói vợ con gia đình tán vong tan tác. Còn câu chót ý nói bị thủy tai hỏa hoạn sạch không. Vậy quẻ này báo cho ta biết họa tới nơi, bao mộng tưởng đều không thành. Bởi thế, Người xin được quẻ này phải mau mau tu tỉnh, cầu mong tránh gở được phần nào.

Theo quẻ thơ nói: Bạn hãy nên cố gắng mà làm, và đừng đạt cao vọng quá, thì mới được thư thả phần nào. Nếu không kết quả cầu sự cầu của bạn ắt như thả câu trong hang cóc, bắt cá trên cây và xây lầu trên mây, rút cuộc chỉ là hư không, mà lại tốn công hao sức thôi, chẳng ích lợi gì cả.

Cao vọng quá ắt xôi hỏng bõng không. Tính toán phải tùy sức tùy tài. Đang bế tắc, chờ đợi, nên thực tế, đánh số dỡ. Biểu tượng: Chim.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: An thản lộ bình di, vân trung nhất nhạn phi, đào hoa phùng sậu vũ, thủy bạn nữ tần mi./ Đường đi yên ổn bằng phẳng, trong mây lành chiếc nhạn bay, mưa lớn hoa đào rụng, bên bờ suối cô gái khóc buồn./

Quẻ 215, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 215 tự thân vận động cùng lúc hai trục: 2-5-8 và 1-5-9, tiếp đến 9-2-4 rồi vận động toàn diện. An thản lộ bình di/ Đường đi yên ổn bằng phẳng/ Vân trung nhất nhạn phi / Trong mây lành chiếc nhạn bay. Thuận thời vậy, cớ chi Đào hoa phùng sậu vũ/ Mưa lớn hoa đào rụng/ Thủy bạn nữ tần mi/ Bên bờ suối cô gái khóc buồn.. Quẻ nhấn mạnh bi kịch của số 2 đấy. Số 2 thuộc Hôn nhân, chịu hơn một lần long đong. Lần nhất, 215, hoan phối với số 1 liền kề, nhưng lòng lại thuộc về số 5 (2-5-8) vì cùng trục thổ. Long đong lần hai: Hai trục 2-5-8 và 2-4-9 đều khởi từ 2 khiến số 2 phân lòng đôi ngả, gặp 5 bỏ 9, gặp 9 bỏ 5, đành bên bờ suối khóc buồn..

Quẻ 215, tiểu cát.

Lợi cầu tam tài. Bất lợi ly hương, xuất hành. Bất lợi hôn nhân tử tức, gia đạo bất an.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top