Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 214 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 214 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Phong Hỏa Gia Nhân

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Tích đức thi công hữu tử tôn,

Sát nhau tế thánh cập linh thần.

Công danh lưỡng tự thành toàn nhật,

Hồi thủ san hà vạn vật tân.

DỊCH NGHĨA

Tích đức thi ơn con cháu lành,

Làm bò cúng tế khắp chung quanh.

Công danh nếu lúc được thành tựu,

Khi thấy núi sông biển đổi tên.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ rõ rồi đây mình đắc chí, mọi người đều sửng sốt, nhìn nhau tự hỏi, không còn cái nhìn bằng nửa con mắt như ngày xưa nữa. Quả thực là hai hoàn cảnh phân chia rõ rệt, như trời vực cánh chia cao thấp. Mổ trâu tế thần dụng ý tạ ơn trời đất quỷ thần.

Người xin được quẻ này nên nhớ rằng hạnh phúc vinh dự sở dĩ có được là nhờ ở công trình, tích thiện, nếu không, ắt khó thành toàn dụ được. Những sự cầu mưu của bạn, phải lấy thiện làm căn bản, lúc đó mới có thể thành đạt nguyện cầu, đó là lời dạy của quẻ, nếu làm được như thế ắt hữu cầu tất ứng.

Thực vậy, làm ơn cho người ta, tự nhiên được người thương mến, mà việc khó khăn của mình ắt người sẽ giúp ta. Vậy lo chi không giải quyết được công việc. Tu nhân tích đức, việc thành công ắt đạt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tích đức thi công hữu tử tôn, sát ngưu tế thần cập tây lân, công danh lưỡng tự thành toàn nhất, hồi thủ sơn hà vạn vật tân.

/ Thi công tích đức cho con cháu, giết trâu cúng tế thần linh chòm xóm chẳng ưa, hai chữ công danh dù toại ý, ngoảnh nhìn non nước khác xa xưa./

Quẻ 214, âm dương thuận lý. Ma trận 214 tự thân vận động trục 2-4-9, rồi 1-9-5 rồi vận động toàn diện.

Bí mật của quẻ: Hai chữ công danh dù toại ý/ ngoảnh nhìn non nước khác xa xưa/. Là sao? là: Ma trận vận động hai trục 2-4-9 và 1-9-5, nghĩa rằng các việc Hôn Nhân, Phú Quý và Danh vọng đều thành tựu, nếu không muốn nói là thành tựu toàn diện. Nhưng con cháu có nguy cơ hung họa, lân bang bằng hữu, anh em có nguy cơ tan rã chia lìa. Cảnh ngô ấy, liệu danh vọng/phú quý có là sung sướng? Đây là quẻ phức, trong thế tam ám, tam minh, lục sát phùng tuần triệt.

Quẻ 214, hung cát song hành.

Quẻ lợi tu thân tích thiện đức.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top