Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 212 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 212 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Phong Hỏa Gia Nhân

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Vọng khứ kỷ trùng san,

Cao thâm tiên khả phan.

Cử mục thiên thượng khán,

Minh nguyệt tại nhân gian.

DỊCH NGHĨA

Dòm ngó quả là núi mấy trùng,

Cao châm cách trở khả lần thông.

Ngửng đầu nhìn lại trời xanh nọ,

Trăng sáng nhân gian chiếu khắp vùng.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết: Công việc coi như khó mà thực ra lại dễ, chỉ cần dốc thực lực ra mà làm tới, khỏi ngại không đạt tới thành công. Trời xanh, trăng sáng, tượng trưng cho cảnh Tiên, cảnh Phật, cho nên đối với người khổ hạnh tất nhiên chẳng còn gì phải vất vả khó khăn mới tới những kết quả siêu phàm này. Người xin được quẻ này sẽ đem hết mình mà thực hiện để tìm lấy hiệu quả tốt đẹp cho mình.

Theo ý quẻ cho biết việc cầu xin của bạn bắt đầu ngó thấy rất là khó khăn như cách xa mấy trùng núi núi cao đấy, nhưng nếu người không nản chí cứ theo đuổi, thì thành công ắt không khó chi đâu, như câu hai của quẻ có nói dù núi cao biển sâu cũng lần lần vượt qua và sự thành công to tát như trăng chiếu khắp nơi vậy.

Trước khó, sau dễ. Thành đạt lớn, cứ tiến tới

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vọng khứ kỷ trùng san, cao tâm tiệm khả phan, cử đầu thiên thượng khán, minh nguyệt xuất nhân gian.

/ Xa trông mấy trùng sơn, cao sâu vin bám dần dần, ngẩng đầu trông lên trời, trăng sáng chiếu khắp nhân gian./

Quẻ 212 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân không vận động trục, mà vận động theo bước ma trận, sau lỡ nhịp 2 đầu, 2-1 là nhịp tiền, nghịch đường, hung xấu, nhưng sau đó là 1-2 ma trận tiến tuần tự theo bước 1-2-3, thật rực rỡ, đẹp đẽ. Thế quẻ này là thế tiền hung hậu cát. Tiền hung đoán là: Xa trông mấy trùng núi/ Núi cao vực sâu vin bám leo lên dần dần. Hậu cát, đoán là: Ngẩng đầu trông lên trời, trăng sáng chiếu khắp nhân gian.

Quẻ 212, hung cát song hành.

Lợi việc tu thân, lợi mưu sự, việc sự, lợi cầu tam tài. Lợi nghiệp học, tấn học. Đặc biệt, lợi tai qua nạn khỏi, bệnh mau lành, sức khỏe khang kiện, tuổi trời gia tăng.

Đức quẻ:/ Xa trông những núi cùng non/ Tay vin chân bám chẳng sờn bước lên/ Ngẩng đầu nhìn vọi cao thiên/ Trăng lang láng chiếu khắp miền nhân gian./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top