Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 211 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 211 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Phong Hỏa Gia Nhân

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Song yến hàm thư vũ,

Chỉ nhật nhất tề lai.

Tịch mịch yêm lưu khách,

Tòng tứ hạ điếu đài.

DỊCH NGHĨA

Song yến ngậm thư múa nhảy hoài,

Trông chờ nó đến là ngày mai.

Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách,

Từ đó cần câu đã hết xài.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. Đôi én ngậm thư, đó là đem tin mừng tới. Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. Nhờ vứt cần câu, bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân.

Về việc cầu xin của bạn, theo ý quẻ cho hay thì khó được vừa ý như bạn mong muốn, công việc hiện đang trông đợi chắc thất bại nhiều hơn thắng lợi. Vì câu thứ ba trong quẻ tả cảnh người khách đi đường hiện bị lạc giữ nơi vắng, và câu thứ tư nói cần câu hết xài, nghĩa là người hành khách không đi đến nơi, và không cần câu, thì lấy gì câu được cá vậy.

Bế tắc. Tin âm vắng bặt. Chờ đợi vận thái là hơn. Biểu tượng: Chim.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Song yến hàm thư vũ, Chỉ nhật nhất tề lai, Tịch mịch yêm lưu khách, tòng tư hạ điếu đài.

/ Song yến ngậm thư múa, hẹn đúng ngày cùng bay tới, chốn tịch mịch lưu giữ khách, từ nay xuống câu ở đài câu./

Quẻ 211, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 211 không tự thân vận động. Số 2 Hôn nhân đi về số 1 Sự nghiệp, là bước ngược ma trận, và việc dừng lại ở số 1 trước khi bước tiếp càng khảng định rõ tính cẩn trọng, chi tiết của đương số. Số 1 lần tiếp theo, nhất định lên số 2, nên quẻ bảo: Song yến ngậm thư múa (số 1 và 2)/ Hẹn ngày cùng bay tới/ Giữ khách lại là giữ số 2 lại, Và chắc chắc sau số 2 sẽ là bước số 3/ Từ nay xuống câu dưới đài câu.

Quẻ 211, tiểu cát.

Lợi gia đạo. Lợi cầu tam tài. Lợi hôn nhân tử tức, đặc biệt: cầu con được gái đầu lòng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top