Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 210 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 210 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Vạn lý hảo gian san,

Phong sa tận nhật nhàn.

Dĩ thôn câu thượng nhĩ,

Hà tất ngộ ba lan.

DỊCH NGHĨA

Núi non muôn dặm cảnh thanh bình,

Bụi cát rãnh nhan trời sáng tinh.

Cá đã nuốt mồi đâu dễ thoát,

Xá chi sóng nổi gió thình lình.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta: Đã vào được gia cảnh, ắt không để xảy ra vấp váp thất bại. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải nhớ trong thì cốt giữ thiện tâm, ngoài thì cố làm thiện sự, có thế mới được lâu bền. Lúc thất ý, nếu bói được quẻ này thực rất ứng nghiệm.

Ý quẻ cho là việc cầu xin của bạn đáng ra chẳng có gì trở ngại nhưng không may lại vấp phải chuyện lôi thôi làm cho việc không được thuận lợi như trong quẻ dạy, là núi non thanh bình, trời sáng rạng không cát bụi và giống như cá nuốt lưỡi câu vậy, nhưng thình lình lại gặp sóng gió.

Như vậy bạn muốn thành đạt thì tôi khuyên bạn hãy nên dễ dãi phần nào phàm khi nói đến việc gì hãy đối xử với nhau, phải biết người biết ta mới mong thành.

Tốt, việc thành, nhưng đề phòng giờ chót. Không đến nổi thất bại, cần cố công. Cầu danh, cầu lợi đạt. Nhưng phải cố gắng hết sức mới nên. Đánh số được. Biểu tượng: Cá.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vạn lý hảo giang sơn, phong sa tận nhật nhàn, dĩ thôn câu thượng nhị, hà tất ngộ ba lan.

/Giang sơn muôn dặm tốt, gió mát suốt ngày nhàn, cá đã nuốt mồi rồi, ngại ngùng gì sóng cả./

Quẻ 210 âm dương thuận lý. Ma trận 210, là ma trận phục, số 2 trở lại số 1, số 0 dịch biến thành 5, kéo số 5 ra số 2, ma trận đi tuần tự từ 1 lên 2, trình tự diễn đạt:

+ Số 1 lên số 2: Vạn lý hảo giang san.

+ Số 2 lên 3: Phong sa tận nhật nhàn

+ Số 3 lên 4: Dĩ thôn câu thượng nhị

+ Số 4 lên 5: Hà tất ngộ ba lan.

Số 5 ra được số 2, vào được số 8, lên được số 6, ba ngả phân vân nên mới bảo có đức tin thì ngại gì sóng gió. Đây là quẻ cuối cùng của thời Tiệm, nên không có gì để phải tiệm nữa, chim hồng bay tít trời xanh.

Quẻ 210, tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top