Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 209 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 209 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Phong Trạch Trung Phu

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Môn ngoại hảo âm lai,

Sinh ý ưng hữu khánh.

Danh lợi cánh hữu thiện,

Nhạn hàng chung câu trận.

DỊCH NGHĨA

Công danh lắm lắm đáng ghi,

Nhưng trong thực tế có gì hân hoan.

Tu hành chính quả mới mong,

Trường xuân muôn thuở phước hồng dài lâu.

LỜI BÀN

Quẻ này có tượng: Mọi việc đều được như ý, mậu dịch (như buôn bán) được hưng vượng. Kẻ gần thì vui, người xa thì tới tất cả đều giữ được sự tử tế hào hiếu thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, người xin được quẻ này vẫn phải lo cái nỗi đau lòng của Khuất Nguyên thưở nọ, mà cần nên lưu tâm từng phút từng giây, mong tránh những điều bất hạnh.

Quẻ nói công danh dù nhiều, mà trên thực tế lại chẳng có gì bởi trong cuộc đời chết là hết, chẳng đem theo, nên công danh tiền tài đều như mây khói, chẳng có gì đáng cả, nên người muốn muôn thuở bất hủ thì hãy tu hành là hơn. Ý quẻ dạy rằng việc cầu xin của bạn tuy được thông thái nhưng phải làm việc phước đức thì mới được hưởng bền.

Cần tu hành, thì phú mới trường. Tiền tài, danh vọng như đám mây nổi giữa trời. Chết là dứt nợ ưu phiền. Đánh số tốt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Môn ngoại hảo âm lai, sinh nhân ưng hữu khánh, danh lợi hữu cảnh thiên, nhạn hành trung triết trận.

/ Ngoài cửa có âm tin hay đưa lại, người sống cần có phúc, vì danh lợi dù chắp cánh thăng tiến, nhạn mà cứ bay mãi thì cuối cùng đôi cánh phải rã rời./

Quẻ 209, âm dương thuận lý bất hoàn thành. Ma trận 209 tự thân vận động trục 2-9-4 rồi đứng.

Nhấn mạnh: số 2 thuộc hôn nhân, số 9 thuộc danh vọng, số 4 thuộc phú quý. Ba thứ này được cả, nên mừng lắm chứ. Nhưng phải nên biết dừng, vì ham ba thứ này thái quá, sẽ như nhạn kia, đệ nhất giỏi bay cũng phải sã cánh..

Quẻ 209, tiểu cát.

Đức quẻ:/ Ngoài song cửa lợi danh mời gọi/ Thuyền đời ơi cần biết bến nhà/ Lợi danh trời rộng bao la/ Nhạn bay bay sã cánh ra để tàn../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top