Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 205 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 205 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Phong Trạch Trung Phu

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Ám khứ hữu minh lai,

Ưu tâm dự khả hài.

Chung tu thành nhất tiếu,

Mục lục mạc nghi thai.

DỊCH NGHĨA

Mờ ám đi rồi đến rõ ràng,

Ấu sầu tâm sự tự nhiên tan.

Chung quy mọi việc thành vui vẻ,

Hiện tại chớ nên mà nghĩ hoang.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ sự cứu người té ra lại cứu mình báo ơn ai ngờ lại mang ơn. Trước lo sau vui, quả thực là một câu chuyện cười. Người xin được quẻ này nên cố gắng làm đẹp những khó khăn, khỏi lo không được hưởng phúc.

Công việc cầu mưu của bạn cho hay hiện nay tuy chưa được vừa ý lắm còn hơi trắc trở, song rút cuộc việc đâu vào đó ắt sẽ vui vẻ thành đạt như ý cầu. Nhưng bạn phải một lòng với việc cầu, thì mới thành công, nếu không hậu quả có thể trái ngược như câu chót của quẻ thơ đã nhắn nhủ vậy.

Việc tính hơi chậm, nhưng được thành tựu. Chỉ cần cố gắng là đạt. Cầu danh lợi còn lâu, nên chờ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ám khứ hữu minh lai, ưu tâm sự khả hài, chung tu thành nhất tiếu, mục hạ mạc nghi sai.

/ Hễ tối rồi lại sáng, nỗi lòng lo lắng đã trôi qua, cuối cùng hãy cứ cười, trước mắt chẳng nên nghi hoặc./

Quẻ 205, âm dương thuận lý bất hoàn thành. Ma trận 205 tự thân vận động trục 2-5-8 rồi đứng. Các việc/sự thuộc khu vực sinh tồn/sinh lý hanh thông, bền chắc. Muốn dịch dộng cầu lợi lạc tam tài, cần thiết phải dịch động số 0 âm, thành 5 dương, quẻ 205 thành 255. Hai số 5 cùng dương, xô đẩy nhau khi kết trục 2-5-8, số 5 còn lại lên số 6 theo bước ma trận. Ma trận vận động tiếp trục 5-6-4 rồi vận động toàn diện.

Quẻ 205, tiểu cát.

Đức quẻ:/ Tối đêm là để rạng ngày/ Trôi xuôi lo lắng để bầy khúc tươi/ Khúc tươi nở nói hát cười/ Nhãn tiền chớ có nghi sai lẽ này./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top