Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 204 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 204 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Phong Thiên Tiểu Súc

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Sự hữu thiện,

Diện hữu quang.

Chung thủa hảo thương lượng,

Hồ trung nhật nguyệt trùng.

DỊCH NGHĨA

Công việc hanh thông tâm trí vui,

Mặt mày sáng sủa nét tươi cười.

Chung quy mọi việc dễ thương lượng,

Bầu bí vinh hoa hưởng cuộc đời.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ tâm kiềm tính, đến đâu là cái lợi đến đó. Khi ý vui đã tới thì đâu còn biết năm tháng dài lâu nữa. Ấu cũng là nhờ công thành viên mãn, nên mới có cái thiện quả như vậy. Người xin được quẻ này nên đo sâu đò cao để giữ bằng được chung cục tốt đẹp cho đời mình.

Người cầu được quẻ này, thực là may mắn vô cùng. Cuộc đời sắp lên hương đấy, tất cả việc cầu mưu chẳng có gì trở ngại mà là "Nhứt phàm phong thuận". Và hơn nữa, những sự cầu mưu sẽ thành đạt hơn ngoài ý định.

Câu thơ chót nói trong bầu bí chứa đựng vinh hoa. Nghĩa là sự cầu mưu sẽ được thần linh giúp đỡ, nên sự thành công ắt là huy hoàng vậy. Tốt đẹp. Thời vinh hoa, phú quý đã đến. Đánh số tốt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sự hữu hỉ, diện hữu quang, chung thủy hảo thương lượng, hồ trùng nhật nguyệt quang./ Việc có mừng, sắc mặt có sáng tươi, sau trước khéo thương lượng, trong bầu nhật nguyệt thanh quang./

Quẻ 204 thuần âm. Ma trận tự thân vận động trục 2-4-9. Số 0 nhiều cơ hội lên 5, vì sau 4 là 5, quẻ 204 muốn dịch động lên 5 là toại nguyện ngay. So sánh bước vận động ma trận của 204 và 254: Quẻ 204: Vận động 2-4-9. Quẻ 254: vận động 2-5-8, 2-4-9 và 5-4-6. Hồ Trùng Nhật Nguyệt Quang (Trong bầu Nhật Nguyệt thanh quang), dịch động ứng quẻ 254 là thượng cát.

Quẻ 204, đại cát.

Đức quẻ:/ Nhìn vẻ mặt khoan hòa rạng rỡ/ Biết việc lành đang độ nở hoa/ Trước sau tiến thoái vào ra/ Ngày dài tháng rộng ngâm nga nói cười./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top