Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 201 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 201 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Phong Thiên Tiểu Súc

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Vô đoạn phong vũ thôi xuân khứ,

Lạc tân chi đầu đào lý hoa.

Đào bạn hữu nhân ca thả khốc,

Biết ai tâm sự rối như tơ.

DỊCH NGHĨA

Bỗng nhiên mưa gió giục tìm xuân,

Rụng hết hoa cánh chẳng có gì.

Bên cạnh vườn đào người hát giỡn,

Biết ta tâm sự lắm ly bì.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ Lưu Ly mất việc bàng hoàng chẳng có chỗ tựa nương, lang thang cầu bơ cầu bất như chó bị hỏa tai. Tâm loạn lòng rối như tơ vò. Người xin được quẻ này nên thực hiện chữ nhẫn triệt để. Ngoài ra không còn phương pháp nào khác.

Ý quẻ nói rằng, việc cầu xin của bạn khó mà được toại ý bởi quẻ đã ẩn tả cảnh của bạn như trời xuân bỗng bị mưa gió làm cả vườn hoa trái tiêu tan chẳng còn cảnh xanh tươi như trước.

Do đó, còn gì may mắn mà nói. Vậy nên bạn hãy giữ theo lối sống cũ, chớ nên vội vã và cao vọng, phải chờ qua một thời gian nữa là hay hơn.

Ẫn nhẫn chờ thời. Đang bị hãm vận, thì còn làm gì được nữa. Cầu danh lợi nên chờ đợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vô đoan phong vũ thôi xuân khứ, lạc tân chi đầu đào lý hoa, đào bạn hữu nhân ca thả tiếu, tri quân tâm sự loạn như ma.

/ Bỗng nhiên mưa gió dục xuân qua, đào lý đầu cành rụng hết hoa, riêng gốc bên bờ có tiếng hát, biết tâm sự rối loạn như ma ám./

Quẻ 201, âm dương thuận lý bất hoàn thành. Ma trận 201 đứng trong thế rối loạn. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 0 thuộc Đức tin âm, số 1 thuộc Sự nghiệp. Hôn nhân không đức tin, Sự nghiệp không đức tin, là cảnh: Bỗng dưng mưa gió dục xuân qua/ Đào lý đầu cành rụng hết hoa/ thì lòng làm sao yên, thuyền đời làm sao trôi. Thứ tự bước ma trận lẽ ra là 0-1-2, thì lại là 201, tâm sự rối loạn như ma ám có chi lạ ? Quẻ kết ở số 1, bí mật là đây, số 1 Sự nghiệp bế tắc từ hôn nhân, rối rắm vì quan hệ đồng môn, đồng nghiệp, tràn ngập những mâu thuẫn thù hận, tranh oán. Sau số 1 là số 2, muốn khởi lại ma trận phải thu xếp việc Hôn nhân, gia đình, việc quan hệ bằng hữu cho thuận lý, tử tế thì mới mong cát lợi.

Quẻ 201, hung xấu.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top