Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 199 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 199 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Phong Thiên Tiểu Súc

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Tước táo cao chi thượng,

Hành nhân cổ độ đầu.

Bán đồ bất liễu sự,

Nhất mô chuyện sinh sầu.

DỊCH NGHĨA

Chim kêu chiu chít nhánh cây cao,

Bến cũ vắng tanh có kẻ nào?

Dự việc nửa đường nay chửa hết,

Trời lặn xế chiều sầu biết bao.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta sớm mưu đồ cơ nghiệp, chớ nên lần lửa tháng năm, khiến lúc về già lòng thêm hối tiếc. Người xin được quẻ này chớ nên hiểu lầm, rồi chần chừ do dự để mất tuổi xuân hoạt động.

Cả bài thơ của quẻ tả cảnh bạn cầu xin về thời vận hiện nay đều là những lời buồn bã, chẳng có câu nào may mắn. Những cầu xin của bạn chưa được tốt đẹp và hanh thông cần phải giữ mình chăm nom con cái gia đình cho chu toàn và nhẫn nại chờ thời là hơn.

Vận bỉ, chớ tính chuyện mà hỏng. Nên chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời. Cố nhân bạn bè đều mất cả, còn biết trông cậy vào đâu. Cầu danh lợi còn xa. Đánh số chẳng lợi. Biểu tượng: Chim.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tước báo cao chi thượng, hành nhân cổ độ đầu, bán đồ bất liễu sự, nhật mộ chuyển sinh sầu.

/ Sẻ kêu trên cành cao, người xưa coi việc cứu giúp làm đầu, giữa đường không xong việc, sớm tối u sầu./

Quẻ 199, thuần dương. Ma trận tự thân vận đông trục 1-9-5, số 9 còn lại lên 10, bằng lòng với việc chuẩn bị khởi một ma trận mới. Quẻ 199, hai số 9 danh vọng (tiền và danh) nên việc tiền và danh thực không có gì đáng bàn. Quẻ 199 nói về nhân cách sống, nói về đức vị kỷ, phúc vị tha, nói về sự thiện, việc lành, về nhân nghĩa.

Quẻ 199, lợi tu thân đạo đức.

Đức của quẻ:/ Hành nhân cổ độ đầu/ Người xưa coi việc cứu giúp làm đầu/

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top