Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 198 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 198 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Tốn

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Trước trước chiêm tiện cơ,

Kỳ trang lộ bất mê.

Tục triều vô hợp ý,

Sạ miễn thị hòa phi.

DỊCH NGHĨA

Muôn điều nắm dịp trước tiên,

Rồi đây công việc tự nhiên dễ dàng.

Tuy giờ này, ý chữa nhàn,

Nhưng đều tránh được những đàn thị phi.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ tâm linh thủ mẫn, khéo léo xếp đặt. Rất thích y theo lối cũ mà hành động chứ không bước quẹo sang đường khác. Trong trường hợp này tuy nhiều lúc không đắc ý mấy nhưng có thể tránh được miệng tiếng thị phi, đó kể ra cũng điều hết sức may mắn rồi vậy. Người xin được quẻ này chớ nên nản lòng, mà bỏ hết cái chí bình sinh của mình.

Tất cả sự mưu cầu của bạn, cần nhứt phải nắm lấy cơ hội trước, rồi việc cầu mưu sau này mới dễ dàng thành đạt, tuy hiện giờ chưa được vừa ý xong cũng tránh được những điều chưa hay xảy đến cho bạn, đó là ý muốn quẻ nói đó.

Vậy phàm mưu tính việc gì phải suy xét kỹ lưỡng trước, nắm vững công việc và trọng tâm, cũng như biết chụp lấy cơ hội, thì mới nên công, ít nhứt cũng tránh được không may.

Cần chộp lấy thời cơ, tuy còn lận đận, nhưng cuộc đời sắp lên hương, lo gì. Cầu danh lợi tuy chậm, nhưng thành đạt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Chước chước chiếm tiên ky, kỳ trung lộ bất mê, mục tiền vô hợp ý, sa miễn thị hòa phi.

/ Phải chăm chắm nắm lấy tiên cơ, thì trong đó thấy đường đi không lầm, trước mặt không vừa ý, phút chốc miễn được thị và phi./

Quẻ 198, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 198 tự thân vận động cùng lúc hai trục 1-9-5, tiếp theo là 1-8-6 rồi vận động toàn diện. Vì vận động cùng lúc hai trục, nên nếu không nắm lấy tiên cơ của sự thuận lý, vận động trục 1-8-6 trước trục 1-9-5 sẽ là mê lộ. Nhấn mạnh: Số 1 xuất hiện trước, đến số 9 rồi kết quẻ bằng số 8, như vậy trục 1-9- 5 xuất hiện trước trục 1-8-6. Vận động ma trận đúng với thế âm dương thuận lý sẽ không gặp trở ngại, thị phi, họa ách nào, mọi việc/sự đều thuận buồm xuôi gió, hanh thông.

Quẻ 198 tiểu cát.

Lợi cầu tam tài. Lợi hôn nhân, tử tức. Không ngại đố kỵ, thị phi. Lợi gia đạo khang ninh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top