Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 197 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 197 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Tốn

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Tốn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Tiến bất an,

Thoái bất khả.

Thượng hạ tương tòng,

Minh châu nhất lõa.

DỊCH NGHĨA

Bước chân tiến tới phập phồng,

Lui thì chẳng được vì không ngõ vào.

Một lòng góp sức cùng nhau,

Minh châu một hột sắc màu sáng tươi

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: Tiến thoái lưỡng nan, chuyển rời chẳng quyết, cho việc đắc thất (được hoặc mất) quá quan trọng. Chỉ vì một viên ngọc quý minh châu mà đến nổi phí hết cả cuộc đời. Ôi! Chỉ tại vì lòng tham quá độ mà khổ thân đó thôi. Người xin được quẻ này khi lâm sự nên lấy nghĩa lý làm trọng chứ không nên lo lắng quá về chuyện đắc thất.

Hiện bạn đang lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan, lo âu cho bước đi của mình, không đạt được một hy vọng về tương lai, lắm lúc sinh ra nản lòng. Nhưng hai câu cuối trong quẻ khuyên bạn nên một lòng cùng nhau góp sức người xung quanh, ắt sẽ gặp may mắn như hột châu sáng chói.

Lúc đầu dở, sau hay, thời vận thông. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực và có sự cộng tác của người, là việc đạt thành. Cầu mưu lợi phải nhờ người. Đánh số có sự góp sức thì tốt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tiến bất an, thoái bất khả, thượng hạ tương tòng, minh châu nhất khỏa.

/ Tiến cũng không an mà thoái cũng không được, trên dưới theo nhau, vì một chuỗi hạt minh châu./

Quẻ 197, thuần dương. Ma trận 197 tự thân vận động trục 1-9-5, tiếp theo là 7-5-3, rồi đứng.

Ma trận thuần dương, cả ba số 195 đều ước một số âm, ước một chuỗi ngọc, nhưng cả ba đều không được một ước thành, cam chịu để ma trận đứng, tiến thoái đều không thể.

Quẻ 195 hung cát song hành

Đức của quẻ:/ Tiến lên sự chẳng chịu yên/ Lui về sự vướng triền miên khó về/ Thôi đành đành đứng làm ngơ/ Chờ xem ngọc quí dại khờ tay ai./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top